Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesdelplan vindkraft Sør-Trøndelag

De senere år er det søkt konsesjon for en rekke vindkraftsprosjekter i Trøndelag. Alle vindkrafttiltakene krever konsesjon etter energiloven og det blir krevd konsekvensutredning(KU) etter plan - og bygningsloven. NVE er både konsesjonsgiver og ansvarlig for KU. Fylkeskommunen gir uttalelser til forslag til utredningsprogram og til innholdet i konsekvensutredningen. Dette gjelder først og fremst innen kulturminnevern, landskap og miljøhensyn.

Sør-Trøndelag har egen fylkesdelplan for vindkraft som gir retningslinjer for slik utbygging, se under: 

Vedtatt Fylkesdelplan vindkraft del I - faktadel.pdf

Vedtatt Fylkesdelplan vindkraft del II - retningslinjer.pdf

Kontakt:

Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46, E-post vegard.hagerup@stfk.no

Per Erik Sørås, tlf 73866440, E-post  

Link til MDs hjemmside om vindkraft:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/vindkraft-og-miljo.html?id=410034