Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Friluftsliv

Både fylkesmannen fylkeskommunen og kommunen har et generelt ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser, og skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område (Lov om friluftslivet). Kommunen og fylkeskommunen har rett til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet. Fylkesmannen kan opptre, klage og i tilfelle på vegne av staten reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet.

Fylkeskommunen ivaretar allmennhetens friluftsinteresser i fylket gjennom planarbeid, høringssaker, fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler (link til friluftsliv – støtteordninger på portal idrett og folkehelse) og gjennom folkehelsearbeid .
Vi prioriterer det enkle friluftslivet, i nærmiljøet der folk bor og med tiltak og aktiviteter som er i pakt med  naturen og den norske frilufts-tradisjonen.
Kontakt: Tove Gaupset, tlf. 73 86 64 31, E-post

 

EpiAdmin
Sist oppdatert: 18.10.2006 15:58:41