Sør-Trøndelag fylkeskommune08092005
Offentlig journal
Periode:05092005 - 05092005

Journalenhet: Alle
Avdeling: FH
Kontor: Alle
Saksbehandler: Alle
Notater (N): Nei
Notater (X): Nei

2002/03745-26
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 717Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Dovrefjellrådet
Sak: Dovrefjellrådet - Lokal forvaltning av verneområdene i vereneplan for Dovrefjell - Prøveprosjekt
Dok: Overføring til Dovrefjellrådet
Saksansv: FH / PLAN-NY / TOKSaksbeh: FH / REGUT / TOK


2002/03837-16
Dok.dato: 23082005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Hallgeir Axel Hegglund
Sak: Godstransport, Terax Transportservice A/S
Dok: Søker om løyve for godstransport med motorvogen - Hallgeir Axel Hegglund
Saksansv: FH / NERSAMF / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2002/04215-47
Dok.dato: 25082005Arkivkode: 143Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Hordaland
Sak: Opplæring innanfor kriminalomsorga
Dok: Opplring innanfor Kriminalomsorga. Rapport 2004- ei oppsummering av tilbakemeldingane frå skolane
Saksansv: FH / OPPLERNG / OLISaksbeh: FH / OPPLERNG / OLI


2002/05651-8
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 640Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Humorfestivalen i Hemne
Sak: Tilskudd til Humorfestivalen i Hemne
Dok: Tilsagn nr. 2004/07
Saksansv: FH / REGUT / BASSaksbeh: FH / REGUT / PEH


2003/00514-61
Dok.dato: 26082005Arkivkode: MAPPEGrad: U 0Par.:
Sek.kode: Ark i mappe på STBEArkiv:
IFra: Atradius
Sak: Bankgarantier for Bygge & Eiendomsavd.
Dok: Garanti nr. 502666 vedr. Brundalen vgs, vinduutstilling fra Prima Hus AS.
Saksansv: FH / BYGGEIEN / HFUSaksbeh: FH / BYGGEIEN / HFU


2003/01399-5
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 180Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: AS Norsk dental depot
Sak: Forlegelse av fylkesavtale - levering av dentalt forbruksmateriell
Dok: Forlengelse av fylkesavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og AS Norsk Dental Depot
Saksansv: FH / JUSINNKJ / LOBSaksbeh: FH / JUSINNKJ / TJE


2003/02760-4
Dok.dato: 17082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Ørland kommune
Sak: Forslag til reguleringsplan for Uthaug gnr. 74 bnr. 22 m.fl. Til uttalelse.
Dok: Endring av reguleringsplan for Uthaug, gnr. 74 bnr. 22
Saksansv: FH / PLAN-NY / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2004/00142-6
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 250UGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: KLP Forsikring
Sak: Informasjon og søknad om attførings-/uførepensjon fra kommunal Landspensjonskasse
Dok: Vedr.pensjon
Saksansv: FH / ARBGIVER / SMYSaksbeh: FH / ARBGIVER / SMY


2004/01002-16
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: Reguleringsplan Riksveg 3 - Gullikstad - Ulsberg, Rennebu kommune
Dok: Endring av reguleringsplan RV 3 Gullikstad - Ulsberg - Godkjent
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2004/04783-58
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 171Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Opak A/S Trondheim
Sak: Ombygging av fylkeshuset - utleie
Dok: 109244 Fylkeshuset - Endringsmeldinger - E04, E07 og E09
Saksansv: FH / BYGGEIEN / ASASaksbeh: FH / BYGGEIEN / ASA


2004/04783-59
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 171Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Opak A/S Trondheim
Sak: Ombygging av fylkeshuset - utleie
Dok: 109244 Fylkeshuset, rehabilitering - Endringsordrer nr. 01, 02 og 03 - arkitektarbeider
Saksansv: FH / BYGGEIEN / ASASaksbeh: FH / BYGGEIEN / ASA


2004/04966-16
Dok.dato: 25082005Arkivkode: 526Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Elevmappe
Dok: Invitasjon til møte
Saksansv: RIV / RIVADM / GEIVISaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2004/05135-9
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 171.52Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Birgit Melum
Sak: Hitra videregående skole - gnr. 96, bnr. 36 - Ombygging
Dok: Forsikringssertifikat for Ett Bygg AS
Saksansv: FH / BYGGEIEN / TOASaksbeh: FH / BYGGEIEN / TOA


2004/05574-13
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Trondheim Renholdsverk AS
Sak: Godstransport, Trondheim Renholdsverk A/S
Dok: Godstransportløvyer - ny daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS
Saksansv: FH / REGUT / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2004/10786-4
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 626Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Samenes Idrettsforbund - Norge
Sak: Økonomisk støtte til prosjekt Rekruttering i sørsamiske områder - opplærings/og treningsleir
Dok: Anmodning om utbetaling
Saksansv: FH / REGUT / OKVSaksbeh: FH / REGUT / OKV


2004/11596-15
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 171.52Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Cowi AS
Sak: Malvik videregående skole, ombygging - Bedre skole
Dok: malvik videregående skole, tilbud rådgivende ingeniørtjenester 2006
Saksansv: FH / BYGGEIEN / JUHSaksbeh: FH / BYGGEIEN / JUH


2004/12124-6
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 015Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Sør-Trøndelag
Sak: Ungdomsorgan
Dok: Opprettelse av Ungdommens Fylkesting i Sør-Trøndelag
Saksansv: FH / REGUT / KAHSaksbeh: FH / REGUT / KAH


2004/13071-5
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Vogt & Wiig Advokatfirma
Sak: Godstransport, Ole Martin Krokdal AS
Dok: Tilbakekalling av godstransportløyve, Ole Martin Krokdal AS
Saksansv: FH / REGUT / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/00318-15
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 036Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Gunnar Karlsen AS
Sak: Informasjonssikkerhet i STFK 2005
Dok: " Signert erklæring - Gunnar Karlsen AS
Saksansv: FH / IKT / ABRSaksbeh: FH / IKT / ABR


2005/00870-2
Dok.dato: 27062005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kitty Foss
Sak: Lærlingesak
Dok: Ang. fagprøve
Saksansv: FH / OPPLERNG / MAHSaksbeh: FH / OPPLERNG / AKI


2005/01507-3
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 611Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Åfjord motorklubb
Sak: Spillemidler - Kroken, motorsportsanlegg - Anl.nr. 1630 0085 01
Dok: Planbeskrivelse og oversiktstegning der ny trase og omsøkt trase er innlagt
Saksansv: FH / REGUT / KMESaksbeh: FH / REGUT / OKV


2005/01884-91
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Aune Barneskole
Sak: Kalenderkonkurranse 2005, blilyst:-)
Dok: Utbetaling av konkurransen for å beltale lavoer
Saksansv: FH / REGUT / MARISASaksbeh: FH / REGUT / MARISA


2005/02047-39
Dok.dato: 26082005Arkivkode: 146.526Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Akershus fylkeskommune
Sak: Gjesteelevsgaranti/Kjøp av elevplasser, elever fra Sør-Trøndelag skoleåret 2005/2006
Dok: Forespørsel om gjesteelevgaranti - skoleåret 2005-2006 for eleve
Saksansv: FH / OPPLERNG / MLISaksbeh: FH / OPPLERNG / MLI


2005/04079-37
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 171.52Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Byggleder Oddvar Djupedal
Sak: Fosen videregående skole - møter
Dok: Møtereferat fra byggemøte B 10
Saksansv: FH / BYGGEIEN / IASSaksbeh: FH / BYGGEIEN / IAS


2005/04180-7
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: Forslag til reguleringsplan RV 3 Innsetlia - offentlig ettersyn
Dok: Reguleringsplan FV 3 Innsetlia - Godkjent
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/04580-3
Dok.dato: 26082005Arkivkode: 204Grad: UO 5Par.: offvl. §6.2a
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Oppsigelse av 50 % stilling som tannhelsesekretær
Dok: Lønnsutbetaling august
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/04953-2
Dok.dato: 23082005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kristin Hansen
Sak: Ang. oppmelding til fagprøve i omsorgsarbeiderfaget
Dok: Oversendelse av dokumentasjon
Saksansv: FH / OPPLERNG / AKISaksbeh: FH / OPPLERNG / AKI


2005/04989-3
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 120Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fokus Bank ASA
Sak: Avtale - 3 mndr. gjennomsnittlig NIBOR
Dok: 3 mndr. gjennomsnittlig NIBOR
Saksansv: FH / REGNSKAP / PLUSaksbeh: FH / REGNSKAP / PLU


2005/05129-8
Dok.dato: 22082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Vitenskapsmuseet
Sak: Humlehaugen reguleringsplan - gnr. 23/1 Ranheim
Dok: Tilråding til Riksantikvaren vedrørende dispensasjon fra kulturminneloven Faglig videnskabelig vurdering af automatisk fredede kulturminder forud for planlagt vejbygning på en del af reguleringsplanområde for Humlehaugen gnr. 23/1 Ranheim
Saksansv: FH / REGUT / VHASaksbeh: FH / REGUT / RHN


2005/06345-3
Dok.dato: 29082005Arkivkode: 732Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: Rammeplan for avløp - Nordeng II - gnr. 21, bnr. 43
Dok: 21/43- rammeplan for avlør- Nordeng II gnr.21, bnr.43 2.gangsbehandling
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/07170-3
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 630Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Det kongelige Kultur- og kirkedepartementet
Sak: Den kulturelle skolesekken - Fordeling av spillemidler for skoleåret 2005/2006
Dok: Om nye rapporteringsrutiner i Den kulturelle skolesekken
Saksansv: FH / REGUT / HMVSaksbeh: FH / REGUT / HMV


2005/07553-3
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 732Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: 126/2 - Rammeplan for utslipp av avløpsvann fra hyttefelt Ånegga Vest
Dok: 126/2- rammeplan for avløp- Ånegga Vest 2.gangs behandling
Saksansv: FH / REGUT / VHASaksbeh: FH / REGUT / VHA


2005/07554-4
Dok.dato: 29082005Arkivkode: 732Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: 32/1 - Avløpsplan for hyttegruppe Ånegga hytteområde
Dok: 32/1- avløpsplan for hyttegruppe- Ånegga hytteområde 2.gangs behandling
Saksansv: FH / REGUT / VHASaksbeh: FH / REGUT / VHA


2005/07746-2
Dok.dato: 19082005Arkivkode: 251Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: KLP Forsikring
Sak: Ny forsikringsavtale - KLPs felles pensjonsordning
Dok: Forsikringsavtale mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Kommunal Landspensjonskasse
Saksansv: FH / PLANSTYR / HAHSaksbeh: FH / PLANSTYR / HAH


2005/07859-2
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Einar Johansen Lysøy 7168 Lysøysund
Sak: Oppstart av reguleringsarbeider for eiendommen Lysøy, gnr. 71 bnr. 5 - Bjugn kommune
Dok: Oppstart av reguleringsarbeider for eiendommen Lysøy, gnr. 71 bnr. 5 - Varsel om arkeologisk befaring
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / RHN


2005/07951-2
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: jens@lusparken.no
Sak: Byggesøknad
Dok: Ang. byggesøknad Ranheimsveien 299B gnr. 26 bnr. 15 til uttalelse
Saksansv: FH / REGUT / RHNSaksbeh: FH / REGUT / RHN


2005/08209-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 340Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Ishavskraft A/S
Sak: Porteføljeforvaltning av kraft til forbruk
Dok: Kontrakt for porteføljeforvaltning av kraft til forbruk og porteføljeforvaltning av konsesjonskraft
Saksansv: FH / BYGGEIEN / TOASaksbeh: FH / BYGGEIEN / TOA


2005/08223-9
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Kjemi 2KJ AA6230
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-10
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Naturfag VG1400
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-12
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget 2English 12 AA6078
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-13
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Fransk B-språk2 VT1120
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-14
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Naturfag VG1400
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-15
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Engelsk VG1200
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-16
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i faget Engelsk VG1200
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08223-17
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 527.T03Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Kristen Videregående skole Trøndelag
Sak: Klage på standpunktkarakter fra Kristen videregående skole Trøndelag
Dok: Klage på standpunktkarakter i fabet Matematikk 1MX VG1330
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2005/08260-4
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 526Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Elevmappe
Dok: Ad. klage på avslag om dekning av skoleskyssutgifter for
Saksansv: HED / HEDADM / SOLIRESaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08350-2
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 526Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Søknad om permisjon skoleåret 2005/2006
Dok: Permisjonssøknad for skoleåret 2005/2006
Saksansv: FH / OPPLERNG / JLOSaksbeh: FH / OPPLERNG / JLO


2005/08433-12
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 212Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Tilsetting av elev- og lærlingsombud/sekretær - Ungdommens Fylkesting
Dok: Søknada på stilling som elev- og lærlingombud/sekretær
Saksansv: FH / REGUT / KAHSaksbeh: FH / REGUT / KAH


2005/08567-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 212Grad: UO 2Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Samantha Chunnoo
Sak: Tilsetting som utviklingsagent.
Dok: Søknad på stilling som utviklingsagent
Saksansv: FH / REGUT / TOKSaksbeh: FH / REGUT / TOK


2005/08584-2
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 145Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Orkdal videregående skole
Sak: Refusjonskrav i forbindelse med ombygging
Dok: Overføring til kontor av kroner 350000
Saksansv: ORK / ORKADM / FINSASaksbeh: FH / BYGGEIEN / LNO


2005/08617-2
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Nettbuss Trøndelag AS
Sak: Skoleskyssbehovet i Melhus høsten 2005
Dok: Endringer i skoleskyssen er tidkrevende og omfattende - 6 uker fra avklaring av innmeldte øneker/behov til gjennomføring
Saksansv: FH / REGUT / OMSaksbeh: FH / REGUT / OM


2005/08695-1
Dok.dato: 18082005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Lisbeth Hagen
Sak: Praktisk prøve til fagbrev
Dok: Vedr.praktisk prøve til fagbrev i omsorgsfag for
Saksansv: FH / OPPLERNG / AKISaksbeh: FH / OPPLERNG / AKI


2005/08698-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Øystein thommesen AS
Sak: Forhåndsvarsel om reguleringsplan - Kringla, gnr.21/106
Dok: Forhåndsvarsel om reguleringsplan - Kringla, gnr.21/106
Saksansv: FH / REGUT / RHNSaksbeh: FH / REGUT / VHA


2005/08704-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Skaun kommune
Sak: Anmodning om uttalelse - Eiendommen Børsøra 7, gnr. 141, bnr. 58
Dok: Anmodning om uttalelse - Eiendommen Børsøra 7, gnr. 141, bnr. 58
Saksansv: FH / REGUT / MANSaksbeh: FH / REGUT / MAN


2005/08712-1
Dok.dato: 26082005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Eskil Sørgård
Sak: Søknad om godkjenning av lærekontrakt
Dok: Søknad om godkjenning av lærekontrakt for
Saksansv: FH / OPPLERNG / BVASaksbeh: FH / OPPLERNG / BVA


2005/08713-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Åfjord kommune
Sak: Godkjent bebyggelsesplan for hyttebygging på Lines Vestre del av gnr. 106/5 på Linesøya
Dok: Godkjent bebyggelsesplan for hyttebygging på Lines Vestre del av gnr. 106/5 på Linesøya
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08717-1
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 611Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Orkdal kommune
Sak: Spillemidler til mindre kostnedskrevende nærmiljøanlegg . Knyken skisenter, Barmarksløype
Dok: Søknad fra Orkdal IL om spillemidler til Knyken skisenter, Barmarksløype
Saksansv: FH / REGUT / KMESaksbeh: FH / REGUT / KME


2005/08719-1
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Røros kommune
Sak: Bebyggelsesplan for hyttefelt Kvernengan, gid 33/6. Utlegging til offentlig ettersyn
Dok: Bebyggelsesplan for hyttefelt Kvernengan, gid 33/6. Utlegging til offentlig ettersyn
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08720-1
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Midtre Gauldal kommune
Sak: Forslag til reguleringsplan for Hermo gnr. 258 bnr. 2
Dok: Forslag til reguleringsplan for Hermo gnr. 258 bnr. 2
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08721-1
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 718.3Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Åfjord kommune
Sak: Høring - Søknad om bygging av 500 metr skogsbilvei kl. 3 - Søker: Hårstad Moan skogsveiforening, Åfjord kommune
Dok: Høring - Søknad om bygging av 500 metr skogsbilvei kl. 3 - Søker: Hårstad Moan skogsveiforening, Åfjord kommune
Saksansv: FH / REGUT / MAGSaksbeh: FH / REGUT / VHA


2005/08724-1
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 171Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Risvollan senter
Sak: Klilmaanlegg Risvollan Tannklinikk
Dok: Klimaanlegg Risvollan Tannklinikk
Saksansv: FH / BYGGEIEN / LBRSaksbeh: FH / BYGGEIEN / LBR


2005/08730-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Rennebu kommune
Sak: Reguleringsplan- offentlig ettersyn
Dok: 26/1 reguleringsplan for Grana hyttefelt, Gammelsæterhaugen- offentlig ettersyn
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08731-1
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 807Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Skoleskyss
Dok: Søkand om skyss for elev ved Ringve videregående skole avd.Østmarka
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/08731-2
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 807Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Skoleskyss
Dok: Søkand om skyss for elev ved Ringve videregående skole avd. Østmarka
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/08733-1
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Røros kommune
Sak: Reguleringsplan for Bukkvollan Nordvestre hyttefelt
Dok: Reguleringsplan for Bukkvollan Nordvestre hyttefelt utlegging til offentlig ettersyn
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08734-1
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 440Grad: UO 5Par.: offvl. §5a
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Søknad om implantatbehandling
Dok: Søknad om implantatbehandling
Saksansv: FH / FYLKTANN / NJESaksbeh: FH / FYLKTANN / NJE


2005/08738-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 800Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Jernbaneverket
Sak: Brattøra Godsterminal, Trondheim
Dok: Brattøra Godsterminal, Trondheim - Hovedplan for høring
Saksansv: FH / REGUT / HMSaksbeh: FH / REGUT / HM