Sør-Trøndelag fylkeskommune14092005
Offentlig journal
Periode:07092005 - 07092005

Journalenhet: Alle
Avdeling: FH
Kontor: Alle
Saksbehandler: Alle
Notater (N): Nei
Notater (X): Nei

2002/03837-17
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Terax Transportservice AS
Sak: Godstransport, Terax Transportservice A/S
Dok: Søknad om løyve for godstransport med motorvogn
Saksansv: FH / NERSAMF / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2002/05153-10
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 8321Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Handelsbanken
Sak: Drosjeløyve, Bjarne Kråkvik
Dok: Bekreftelse på nedjustering av bankgaranti nr. 10396 - Bjarne Kråkvik
Saksansv: FH / REGUT / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2003/00514-60
Dok.dato: 26082005Arkivkode: MAPPEGrad: U 0Par.:
Sek.kode: Ark i mappe på STBEArkiv:
IFra: Nordea Bank Norge ASA
Sak: Bankgarantier for Bygge & Eiendomsavd.
Dok: Garanti nr. 6550GI298864 - Heimdal Entreprenør AS
Saksansv: FH / BYGGEIEN / HFUSaksbeh: FH / BYGGEIEN / HFU


2003/00514-62
Dok.dato: 06092005Arkivkode: MAPPEGrad: U 0Par.:
Sek.kode: Ark i mappe på STBEArkiv:
UTil: Fokus Bank ASA
Sak: Bankgarantier for Bygge & Eiendomsavd.
Dok: Retur av utgått garanti nr 2415
Saksansv: FH / BYGGEIEN / HFUSaksbeh: FH / BYGGEIEN / HFU


2003/01362-6
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Oskar Einar Rydbeck
Sak: Godstransport - Oskar Einar Rydbeck
Dok: Oppsigelse av bankgarantier
Saksansv: FH / NERSAMF / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2003/05247-7
Dok.dato: 30082005Arkivkode: 700.T04Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Utvidelse av Lia Pukkverk i Trondheim kommune - Konsekvensutreding
Dok: Lia Pukkverk - klage på sprengnningsarbeidet og opplysninger om støy- og støvtiltak
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2004/00557-11
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 611Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Sørborgen Kunstgressbane AS
Sak: Spillemidler - Sørborgen Idrettspark, rehabilitering - kunstgress og lysanlegg - Anl.nr. 1662 0001 07
Dok: Kunstgrasbane-prosjektet 2005 - kriss nr. 1662 0001 07.
Saksansv: FH / REGUT / KMESaksbeh: FH / REGUT / KME


2004/01634-10
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 833Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Leo & Co Transport A/S
Sak: Godstransport - Leo & Co. Transport A/S
Dok: Retur av løyvedokument 1601 2473 og 1601 2475
Saksansv: FH / REGUT / LHASaksbeh: FH / REGUT / LHA


2004/05890-13
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 528Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Utdanningsdirektoratet
Sak: Partnerskap mot frafall
Dok: Midler til gjennomføring av Satsing mot frafall i videregående opplæring skoleåret 2005/2006
Saksansv: FH / OPPLERNG / GUSSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUS


2004/08054-7
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Stian W. Skalmerås
Sak: Søknad om dekning av utgifter til skoleskyss
Dok: Søknad om dekning av utgifter til skoleskyss
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2004/08158-7
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Søknad om skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Sunniva Langfjæran
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2004/11860-2
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 526Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Elevmappe
Dok: Skoleskyss for Daniel Henriksen - ønsker oppmåling
Saksansv: BRD / BRDADM / ARNOISaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/00275-4
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 526Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Elevmappe
Dok: Skoleskyss for Christina Moe - ønsker oppmåling
Saksansv: BRD / BRDADM / ARNOISaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/00569-5
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Ea-gjengen v/Kjell Magnar Hov
Sak: Blilyst: EA-gjengen. Søknad om økonomisk støtte til kulturbygg
Dok: Utbetaling av tilskudd
Saksansv: FH / REGUT / INLSaksbeh: FH / REGUT / INL


2005/05175-2
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 526Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Nathalie Undstad
Sak: Elevmappe
Dok: Søknad om skoleskyss med drosje
Saksansv: MEH / MEHADM / RANOPOSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/06154-3
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 210Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Tilsetting av tannhelsesekretær - Trondheim Øst Tannhelsedistrikt
Dok: Tilsetting av tannhelsesekretær
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/06154-7
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 210Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Tilsetting av tannhelsesekretær - Trondheim Øst Tannhelsedistrikt
Dok: Tilsetting som tannhelsesekretær
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/06223-3
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Hege Lium Ringstad
Sak: Blilyst :-) Søknad om støtte til Forebyggende senter
Dok: Tilskudd til forebyggende senter - regnskap.
Saksansv: FH / REGUT / INLSaksbeh: FH / REGUT / INL


2005/06386-3
Dok.dato: 05092005Arkivkode: PERSMGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: 250AArkiv:
IFra: Heimdal videregående skole
Sak: Personalmappe
Dok: Søknad om servicepensjon
Saksansv: HED / HEDADM / ODDSJSaksbeh: FH / ARBGIVER / SMY


2005/06639-6
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Riksantikvaren
Sak: Havstein Gård, forslag til reguleringsplan for utvidelse av kirkegård og bevaring av kulturlandskap - høring off. ettersyn
Dok: Reguleringsplan for kirkegård m.m. på Havstein gård, Tr.heim kommune. Innsigelse.
Saksansv: FH / REGUT / VHASaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/06727-5
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 210Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Tannhelsetj. søkerliste
Dok: Tilsetting som tannhelsesekretær
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/06756-2
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 135.6Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Trondheim kommune, Rådmannen, kommunaldirektør for kultur og miljø
Sak: Tilskudd til Rådmannslandsmøtet og Kommunedagene 2005
Dok: Tilskudd til Rådmannslandsmøtet og kommunedagene 2005
Saksansv: FH / REGUT / HMASaksbeh: FH / REGUT / HMA


2005/07466-4
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Trio's design v/Marit Askim
Sak: Blilyst:-) Trio's design - Søkand om midler
Dok: Utgifter i forbindelse med planlegging og jgennomføring av M.G.Drakta
Saksansv: FH / REGUT / INLSaksbeh: FH / REGUT / INL


2005/07544-2
Dok.dato: 20072005Arkivkode: 713Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Trondheim kommune - Rullering av kommuneplanens arealdel
Dok: Uttalelse - rullering av kommuneplanens arealdel - planprogram
Saksansv: FH / REGUT / VHASaksbeh: FH / REGUT / VHA


2005/07592-3
Dok.dato: 26082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Forslag til reguleringsplan for Rusaset
Dok: Uttalelse - reguleringsplan for Rusaset - Ørland kommune
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/07729-4
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Reguleringsplan for deler av Storslåttøya, Kråkvåg
Dok: Uttalelse - Oppstart av reguleringsplanarbeid Storslåttøya - Kråkvåg - Ørland.
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/07803-3
Dok.dato: 26082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Forslag til reguleringsplan for Sundgården gnr. 89 bnr. 7 - Til uttalelse.
Dok: Uttalelse - reguleringsplan Sundgården - Åfjord 89/7
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/07940-4
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 036Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Sør-Trøndelag Politidistrikt
Sak: Tyveri i fylkeshuset
Dok: Anmeldelse av tyveri fra kontor - Underretning
Saksansv: FH / ARBGIVER / EHASaksbeh: FH / ARBGIVER / EHA


2005/08052-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 523Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Sak: Vedr. klage på spesialundervisning for elever i vgs. 2005/06
Dok: Klage på vedtak om spesialundervisning
Saksansv: FH / OPPLERNG / LKRSaksbeh: FH / OPPLERNG / GUNTHO


2005/08287-3
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 3.522.T04Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Elotec AS
Sak: Søknad om godkjenning som lærebedrift
Dok: Vedr. Godkjenning som lærebedrift i serviceelektronikerfaget
Saksansv: FH / OPPLERNG / KHASaksbeh: FH / OPPLERNG / KHA


2005/08334-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 526Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Elevmappe
Dok: Klage på avslått søknad om skyssbevis
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08336-2
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Sight Byggeplaner
Sak: Reguleringsplanarbeid
Dok: eguleringsplan for Harbakkåsen - Forhåndsvarsel
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / RHN


2005/08340-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Rolf Bugge Arntsen
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08342-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Lars Tronhus
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08344-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Siri Fallmyr Thorvaldsen
Saksansv: FH / REGUTSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08345-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Linda Berglund
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08348-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kjerulf A. Lien
Sak: Skoleskyss
Dok: Oppmåling av skolevei Marthe Midtsand Hovland
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08387-1
Dok.dato: 26082005Arkivkode: 313.5Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: NIVA Midt-Norge
Sak: Letter of support; Marmap project
Dok: Letter of support; Marmap project
Saksansv: FH / FRMLEDGR / ARNKVSaksbeh: FH / FRMLEDGR / ARNKV


2005/08545-2
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Knoppskyting fra fjord til fjell
Sak: Økonomisk støtte til Nerskogdagen
Dok: Økonomisk støtte til Nerskogdagen
Saksansv: FH / REGUTSaksbeh: FH / REGUT / SISLA


2005/08555-1
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 221Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Tilsetting - tannhelsetjenesten
Dok: Tilsetting av tannhelsesekretær
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/08639-1
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 221Grad: UO 5Par.: offvl. §6.2a
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Tannhelsetj. - Personal
Dok: Kommunenes reiseregulativ §4 - Plikt til å stille bil til disposisjon
Saksansv: FH / FYLKTANN / SYOSaksbeh: FH / FYLKTANN / SYO


2005/08685-2
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 210Grad: UO 5Par.: offvl. §6.4
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Avskjermet
Sak: Søknad på stilling i Sør-Trøndelag fylkeskommune
Dok: Søknad på stilling i Sør-Trøndelag fylkeskommune
Saksansv: FH / ARBGIVER / SMYSaksbeh: FH / ARBGIVER / SMY


2005/08698-2
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Øystein Thommesen AS
Sak: Forhåndsvarsel om reguleringsplan - Kringla, gnr.21/106
Dok: Ang. billedfil eiendom gnr. 21/106 Kringla, Fannrem
Saksansv: FH / REGUT / RHNSaksbeh: FH / REGUT / RHN


2005/08740-2
Dok.dato: 06092005Arkivkode: 526Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
UTil: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i Sør-Trøndelag
Sak: Annulering av skoleår
Dok: Annulering av skoleår
Saksansv: FH / OPPLERNG / JLOSaksbeh: FH / OPPLERNG / JLO


2005/08816-1
Dok.dato: 05102004Arkivkode: 252Grad: UO 2Par.: offvl. §5a
Sek.kode: Arkiv:
IFra: St. Olavs Hospital, Arbeidsmiljøseksjonen
Sak: Vurdering av arbeidsforhold hos tanntekniker.
Dok: Vurdering av arbeidsforhold hos tanntekniker.
Saksansv: FH / FYLKTANN / INMSaksbeh: FH / FYLKTANN / INM


2005/08820-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 526Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Søknad om permisjon skoleåret 2005/2006
Dok: Søknad om permisjon skoleåret 2005/2006
Saksansv: FH / OPPLERNG / JLOSaksbeh: FH / OPPLERNG / JLO


2005/08824-1
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Melhus videregående skole
Sak: Søknad om skoleskyss med drosje
Dok: Søknad om skoleskyss med drosje fra Karina Hangerhagen
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/08825-1
Dok.dato: 29082005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Forhåndsuttalelse - forslag til reguleringsplan for Gauldal Idrettspark - Ler
Dok: Forhåndsuttalelse - forslag til reguleringsplan for Gauldal Idrettspark - Ler
Saksansv: FH / REGUT / KIASaksbeh: FH / REGUT / KIA


2005/08826-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Skoleskyss til Brundalen videregående skole
Dok: Skoleskyss for Petter Grøtan - ønske om oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08827-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Skoleskyss Brundalen videregående skole
Dok: Skoleskyss for Tommy Frengen Evensen - ønske om oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08833-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Skoleskyss Brundalen videregående skole
Dok: Skoleskyss for Magnus Vikhammermo - ønsker oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08834-1
Dok.dato: 29082005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Skoleskyss Brundalen videregående skole
Dok: Skoleskyss for Therese Broli - ønsker oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08837-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Brundalen videregående skole
Sak: Skoleskyss Brundalen videregående skole
Dok: Skoleskyss for Catrine Aasarød - ønsker oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08840-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Klage på avslag om skoleskyss
Dok: Klage på avslag om skoleskyss
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08841-1
Dok.dato: 05092005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 5Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Avskjermet
Sak: Søknad om reduksjon av arbeidstid
Dok: Søknad om reduksjon av arbeidstid
Saksansv: FH / ARBGIVER / NFOSaksbeh: FH / ARBGIVER / NFO


2005/08842-1
Dok.dato: 31082005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Strinda videregående skole
Sak: Skoleskyss Strinda videregående skole
Dok: Skoleskyss for Oda K. Stensvold - ønsker oppmåling
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / LHA


2005/08843-1
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 714Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Uttalelse - endring av reguleringsplan for eiendommen - Rottem Østre - Snillfjord 7/2.
Dok: Uttalelse - endring av reguleringsplan for eiendommen - Rottem Østre - Snillfjord 7/2.
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / HBF


2005/08846-1
Dok.dato: 31082005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Stiftelsen EL-fagenes opplæringskontor Sør-Trøndelag - SEOS
Sak: Oppheving av lærekontrakt
Dok: Oppheving av lærekontrakt
Saksansv: FH / OPPLERNG / KHASaksbeh: FH / OPPLERNG / KHA


2005/08847-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Martin Johnsen
Sak: Søknad om transport mellom hjem/nærmeste bussh.plass
Dok: Søknad om transport mellom hjem/nærmeste bussh.plass Kristoffer Johnsen
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/08848-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 701Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Statens kartverk
Sak: Melding om navnevedtak i Rennebu kommune
Dok: Melding om navnevedtak i Rennebu kommune
Saksansv: FH / REGUT / THFSaksbeh: FH / REGUT / THF


2005/08849-1
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 205Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Kontrollutvalgets sekretariat
Sak: Prinsipper for behandling av uregelmessigheter og mislighetssaker
Dok: Anmodning om informasjon vedrørende prinsipper for behandling av uregelmessigheter og mislighetssaker
Saksansv: FH / FRMLEDGR / ARNKVSaksbeh: FH / FRMLEDGR / MIM


2005/08860-1
Dok.dato: 07092005Arkivkode: LÆ.ARKGrad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Jeanne Pauline Storvik Moum
Sak: Lærlingesak
Dok: Søknad om kompensasjon for fagprøve grunnet manglende fag
Saksansv: FH / OPPLERNG / EGRSaksbeh: FH / OPPLERNG / EGR


2005/08862-1
Dok.dato: 02092005Arkivkode: 143Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Det kongelige Kultur- og kirkedepartementet
Sak: Statlige bevilgninger til institusjoner og kulturtiltak
Dok: Statlige bevilgninger til institusjoner og kulturtiltak - uttalelse i Adresseavisen
Saksansv: FH / LEDSEKR / BEISaksbeh: FH / LEDSEKR / BEI


2005/08863-1
Dok.dato: 05092005Arkivkode: 807Grad: U 0Par.:
Sek.kode: Arkiv:
IFra: Gerhard Schønings skole v/Gunnar Haugen
Sak: Skoleskyss med drosje
Dok: Skoleskyss med drosje@ for Julie Botne Jæger - legeerklæring
Saksansv: FH / REGUT / MARSaksbeh: FH / REGUT / MAR


2005/08866-1
Dok.dato: 01092005Arkivkode: 526.T04Grad: UO 2Par.: offvl.§5a fvl.§13
Sek.kode: Arkiv:
IFra: St.Olavs Hospital, Leistad Distriktpsykiatriske Senter
Sak: Søknad om permisjon skoleåret 05/06
Dok: Søknad om permisjon skoleåret 05/06
Saksansv: FH / OPPLERNG / JLOSaksbeh: FH / OPPLERNG / JLO