Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Ung i Trøndelag.Foto: Therese Lee Hansen Vekst i Trøndelag.Foto: Elisabeth H. Sæther Muligheter i Trøndelag.Foto: Elisabeth H. Sæther Trådløse Trondheim.Foto: Therese Lee Hansen

Konferanse for kommunene om statlig sikring av friluftslivsområder

folk på turFylkeskommunen ønsker gjennom samlingen å informere om hvilke muligheter kommunene har for sikring av lokale friluftsområder for allmennheten gjennom statlig sikring, hvordan sikringsprosessen foregår, utarbeiding av forvaltningsplan for områdene og hvilke tilskuddsordninger som kan søkes for støtte til skjøtsel av sikrede områder.

Les mer

Innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for å bedre utnyttelsen av eksisterende produksjonskapasitet.  Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

Les mer

Trøndelag i tall

barn og unge i ulike situasjonerFor andre gang gir Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner ut statistikkheftet «Trøndelag i tall. Sammenslåing av fylkene gir behov for å løfte fram felles overordnede mål for regionen, og Trøndelag i tall er tenkt som et viktig kunnskapsgrunnlag.

Les mer

 

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Foto: Siri Nordberg Malvik)

Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Han ble valgt første gang i 2003, og gjenvalgt i 2007, 2011 og 2015. Fylkesordføreren leder fylkeskommunens øverste organ, fylkestinget. Sandvik representerer Arbeiderpartiet.

Fylkesordførerens side og kalender.

 

Nye telefonnumre:

 

Sentralbord: 72 81 10 00

 

 

Fagenhet for videregående opplæring: 72 81 10 10