Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkestingskomite til fjells i Forollhogna

SAM-komiteen på rundtur i Forollhogna2.-3.sept. var SAM-komiteen (samferdsel, areal og miljø) på rundtur i Forollhogna og avsluttet med vandring mellom dalførene langs pilgrimsleia. Hensikten var å få bedre kunnskap om området. Komiteen møtte sentrale aktører som orienterte om villrein, natur, kultur og næring.

Første dag besøkte komiteen Forbygda ved Singsås. Her drives et aktivt landbruk og setring innerst i Fordalen og oppsitterne fortalte om bygda, vegutfordringer, landbruket og bruken av fjellområdene. Dagen ble avsluttet innerst i Vanggrøftdalen i Dalsbygda i Os med overnatting på Spellmovillen, som ligger vakkert til ved innfallsporten til Forollhogna. Her møtte komiteen ordfører i Os, og formenn i villreinutvalg og nemnd, som spesielt understreket den store næringsmessige betyningen av villreinjakten på sørsiden.

Dagen etter vandret deltakerne pilgrimsleia halvannen mil over til i Budalen i Midtre Gauldal under kyndig ledelse og informasjon av Statens Naturoppsyn. Her fikk forsamlingen servert velsmakende kortreist setermat ogmøte bla. Budal fjellstyre på Overlivollen i den tradisjonsrike seterdalen. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningen etter rammer fastlagt i Fjelloven og er slik sentrale i utmarksforvaltningen.

De mange ressurspersonene ga på denne måten både fylkespolitikere, administrasjon og medvandrere fra Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mfl bedre innblikk i ulike bruks - og verneinteresser i Forollhogna. Det spesielle med dette fjellområdet er de mange levende bygdene og frodig kulturlandskap preget av det aktive landbruket og setervirksomheten. Sentralt i området ligger Forollhogna nasjonalpark.

Fjellområdet innehar videre Norges mest produktive villreinstamme. Forollhogna er det nordligste villreinområdet i Skandinavia og et av få steder hvor den ville stammen av fjellrein fremdeles har intakte sommer- og vinterbeiter i et sammenhengende område. Villreinstammen har en spesiell plass i folks bevissthet i bygdene omkring og er viktig for innbyggerne på mange måter

Bakgrunnen for turen er Miljøverndepartementets initiativ til regionale planer for villreinområdene. Dette innebærer at det skal utvikles en regional plan for Forollhogna villreinområde i et samarbeid mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Program for slik plan er på brei høring. http://www.stfk.no/Aktuelt/-Horing-planprogram-Forollhogna/

Samtidig skal det også på plass en ny forvaltningsordning for verneområdene. Det betyr at det skal etableres et forvaltningsstyre for Forollhogna i løpet av høsten bestående av representanter fra kommunene og fylkeskommunene.

Mer info om fantastiske Forollhogna; naturen, bygdene, kulturmiljøet og setringen mv. på www.forollhogna.no

 

 Komiteen starter den halvannen mils milsvandringen fra Vanggrøftdalen i Os til Budalen

Langs Forollsjøen

 

Verdens tøffeste SAM-komite

I mål i Synnerdalen!

Budal fjellstyre og næringsdrivende orienterte om virksomheten i dalen

 

 

 

 

karli
Sist oppdatert: 11.12.2014 16:00:40