Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samhandlingsprogram

Oppfølging av fylkesplanen skjer ved årlige Samhandlingsprogram. Fra og med 2009 har programmene fokusert på det politiske samarbeidet, og tiltakene viser hvilke tema som står høyest på den politiske dagsorden i Trøndelag. Programmene gir også oversikt over eksisterende samarbeidsorgan og felles strategidokument for Sør- og Nord-Trøndelag.

Trøndelagsrådet
Styringsgruppe for gjennomføring av Samhandlingsprogrammene utgjøres av Trøndelagsrådet, som er et politiske samarbeidsorgan med medlemmer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt fra Trondheim kommune og Steinkjer kommune. Arbeidsutvalget (AU) i Trøndelagsrådet møtes jevnlig og består av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, og ordførerne i Trondheim og Steinkjer.

Se hjemmesiden http://www.trondelagsradet.no

 

Samhandlingsprogram:

karli
Sist oppdatert: 06.06.2011 10:15:00