Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd kultur

Det kan søkes støtte/tilskudd til følgende. Klikk deg videre inn på tjenestebeskrivelsene og søknadsskjema:

Der det benyttes elektroniske skjema anbefaler vi at du registrerer deg som bruker på vår selvebetjeningsportal https://edialog.stfk.no (Gjelder ikke for Søknad om støtte til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune der skjema skal sendes via regionalforvaltning.no)

Ved å registrere deg som bruker kan du mellomlagre søknad og ta den opp igjen.

Hvis du ikke registrerer deg er det bra om du ikke tar for lange pauser i utfylling av skjema, slik at det ikke oppstår time out på server.

For tekniske spørsmål, support eller tilbakemeldinger om skjema:  (Gjelder ikke for Søknad om støtte til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune der skjema skal sendes via regionalforvaltning.no)

 

karli
Sist oppdatert: 19.09.2017 14:58:25