Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kulturminnevern

 

 

Sør-Trøndelag har en rekke kulturminner av stor kulturhistorisk verdi. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å ta vare på disse kulturminnene, og for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre. 

Lyst til å vite mer om kulturminner og Sør-Trøndelags kulturhistorie? Vi er på facebook!


På vår facebookside  www.facebook.com/kulturminna kan du følge med på hva som skjer i forvaltningen av Sør-Trøndelags kulturminner og spennende kulturarv.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal
• sikre vern av automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)
• sikre vern av bygninger og anlegg av regionale verdi
• utvikle et hensiktsmessig museumstilbud i fylket
• arbeide med immaterielt kulturvern
• ta vare på byggeskikk og verdifullt kulturlandskap

Vi skiller mellom nyere tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner.

  

Vi har dessverre ikke noe arkeologisk feltarbeid å tilby for feltsesongen 2017.

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien