Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Dine rettigheter

Tannhelsetilbud i Sør-Trøndelag – dine rettigheter!

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket

 • Barn fra 0 – 18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18år.
  Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk.
  Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmende – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem.
  Oppsøkende tannhelsetilbud
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak.
  Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19 – 20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.

Rusmisbrukere

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3mnd eller mer.

Akutthjelp - I helger og på helligdager; ring din tannklinikk eller den offentlig tannlegevakta. tlf: 73505500
Behandlingstaksten er 75 % høyere for voksne betalende pasienter, enn i ordinær åpningstid.

Voksne
Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. - Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, f.eks ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m


Innsatte i fengsel - Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 mnd.
Ved kortere opphold dekkes kun akutt behandling.

Flyktninger og asylsøkere - Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0 – 20 år jfr.tannhelsetjenesteloven § 5 – 1

Hvor kan du få tannhelsehjelp?
• Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjensten.
• Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Tannbehandling i narkose – ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved St. Olavs hospital og ved Røros sykehus. 

Informasjonsbrosjyre om tilbudet til barn og ungdom

Informasjonsbrosjyre om tilbudet til andre grupper

Se forøvrig Lover og forskrifter

Tannklinikken gir orientering om hvilke rettigheter du har. 

 

 

ingmel
Sist oppdatert: 22.02.2013 15:22:53