Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Digital infrastruktur

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har pr nå (mai 2017) nærmere 40 prosjekter under utbygging som ligger direkte under vårt ansvar. En detaljert oversikt er under utarbeidelse. Ved behov for detaljer, kontakt prosjektleder Pål M. Dahlø på telefon 942 78 672, evt epost .

UTBYGGING AV BREDBÅND: Frem til i dag (2017) har Fylkeskommunen bidratt til utbygging av infrastruktur i en lang rekke kommuner i Sør-Trøndelag. Det er gjennomført prosjekter for nærmere 200 mill kr, noe som har resultert i ca 11000 bredbåndsaksesser. Fylkeskommunen tar normalt rollen som prosjektleder, etter avtale med kommunene eller andre foretak. Innledningsvis gjennomføres det alltid et forprosjekt/forstudie som har til hensikt å kartlegge kundegrunnlag, tekniske muligheter, leverandørers tilstedeværelse og finansieringsmuligheter.

Her er en overiskt over gjennomførte og pågående prosjekter:

Full BREDDE 1.0: Hitra, Osen, Røros, Selbu, Midtre-Gauldal, Holtålen, Hemne, Orkdal og Agdenes. Total kostnadsramme på ca 10 mill kr. Ferdigstilt januar 2008. Antall nye aksesser etablert: 913 stk.

Full BREDDE 2.0: Hitra, Frøya, Snillfjord, Klæbu og Rissa. Total kostnadsramme på ca 4 mill kr. Ferdigstilt august 2008.
Antall nye aksesser etablert: 348 stk.

Full BREDDE 3.0: Melhus, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Hemne, Røros, Snillfjord. Total kostnadsramme på ca 22,7 mill kr. Ferdigstilt desember 2008. Antall nye aksesser etablert: 1329 stk.

Full BREDDE 4.0: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Holtålen, Meldal, Midtre-Gauldal, Oppdal, Orkdal, Osen, Renebu, Rissa, Roan, Selbu, Skaun, Snillfjord, Åfjord. Total kostnadsramme på ca 13 mill kr. Ferdigstilt januar 2014. Antall nye aksesser etablert: 890 stk.

Full BREDDE 5.0: Hemne, Oppdal, Rissa, Røros, Selbu, Snillfjord, Tydal, Ørland. Total kostnadsramme på ca 30 mill kr. Ferdigstilt februar 2014. 
Antall nye aksesser etablert: 5262 stk.  

Høykom 2011: Frøya, Hitra, Malvik, Orkdal, Skaun. Total kostandsramme på 7,5 mill kr. Ferdigstilt november 2014. Antall nye aksesser etablert: 565 stk.

Full BREDDE RDA 2013: Agdenes, Bjugn, Malvik, Meldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Snillfjord, Åfjord. Bygges ut i 2014 og 2015.
Total kostandsramme på 10,7 mill kr. Antall planlagte nye aksesser: 187 stk.  

Full BREDDE PT 2014/RDA 2015:
Gjennomføres hovedsaklig i 2015 med tilgjengelige restmidler fra RDA-ordningen og kommunale midler. Tildelte midler fra ny tilskuddsordning administrert av Post- og Teletilsynet skal benyttes til ett prosjekt i Tydal kommune. Planlagte prosjekter for øvrig i følgende kommuner (pr januar 2015): Midtre Galudal (fullført), Frøya, Rissa, Ørland. Flere kommuner kan komme til. 

NKOM 2015
Gjennomføres med støtte av statlige midler og kommunale/fylkeskommunale midler. Følgende kommuner deltar i fellesprosjektet: Bjugn, Ørland, Roan, Åfjord, og Holtålen. Prosjektene fullføres fortløpende i 2017. To mindre prosjekter går inn i 2018 pga ny teknologi som skal innføres (FixedLTE).

NKOM 2016
Gjennomføres med støtte av statlige midler og kommunale/fylkeskommunale midler. Følgende kommuner deltar i fellesprosjektet: Agdenes, Hemne, Holtålen, Rennebu, Bjugn, Midtre Gauldal, Rissa og Åfjord. Utbyggingen gjennomføres i 2017 og 2018.

NKOM 2017
Det søkes om midler til gjennomføring av fire prosjekter i kommunene Klæbu, Skaun, Malvik og Rissa. Prosjektet er beregnet til å koste ca 12 millioner, og finansieres i et speiselag mellom flere aktører. Beslutning ventes å komme i september. Prosjektet lyses ut på anbud høsten 2017 med tilbudsfrist rundt årsskiftet.


NYE PROSJEKTER
Innmelding av problemområder kan meldes inn fortløpende til egen kommune.
Husstander og bedrifter som ikke får kapasitet over 4 Mbps nedstrøms vil bli prioritert. All utbygging vil søke å nå minimum 30 Mbps nedstrøms.

MANGLENDE MOBILDEKNING: Fylkeskommunens oppgave når det gjelder mobiltelefoni er todelt. Vi kartlegger problemområder mht dekning og videre innsats for å bedre dekningen. Vi tar imot meldinger om hvor det ikke finnes dekning, eller er dårlig dekning. Disse områdene vil bli kontrollert av fylkeskommune, samt drøftet med Telia og Telenor. Fylkeskommunen tar rollen som koordinator, pådriver og partner ift den prioriterte utbyggingen. Dette gjennomføres fortløpende i perioden 2016 – 2018. Kartlegging av manglende dekning er en viktig oppgave i så måte. Forbedring av kapasitet er også tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har kartlagt mye allerede, men er fremdeles interessert i tilbakemeldinger om manglende dekning.

Fullførte prosjekter vil også bli publisert på vår Facebook-side.