Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Digital innovasjon

Kommunikasjon er innovasjon! eTrøndelag skal være et bindeledd mellom teknologimiljøer, FoU, næringsliv og offentlig sektor innenfor ikt-basert innovasjon, kommunikasjon og sam-handling.

Innsatsområdet skal bidra til kunnskapsoverføring og samhandling mellom regionens forskjellige aktører. Web-basert kommunikasjon anses å kunne bidra til å optimalisere hastigheten på sosiale prosesser som skaper og åpner mulighetsrom for samhandling. En viktig rolle er arbeidet med kompetanseheving innenfor kommunikasjon i “nye medier”  både i offentlig og privat sektor. Ressursen representerer også bestiller-kompetanse som kommuner, fylkeskommune og regionalt næringsliv kan benytte  i Web 2.0 relaterte prosjekter.

Å forsterke eksisterende-, og identifisere eller etablere nye digitale og fysiske samhandlingsarenaer basert på deltakere med felles verdier, mål og motivasjon er et sentralt mål. Å bistå med rådgivning og fasilitering ved utvikling av webbaserte kommunikasjons- og samhandlingsløsninger basert på “nye medier” er i så måte et naturlig arbeidsområde. Ressursen er også et  bindeledd mellom intern / ekstern digital kommunikasjon i STFK, og næringsliv og kommuner.