Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Opplæringskontor

Flere bedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift.

 

Lærlingen/ lærekandidaten tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan foregå i én eller flere av medlemsbedriftene. Der lærlingen/ lærekandidaten får opplæring, skal det være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

 

For å lese mer om de ulike opplæringskontorene, gå til http://velgetyrke.no/  og http://www.vilbli.no/?Artikkel=018009

 

halwi
Sist oppdatert: 23.01.2015 15:39:04