Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Datamaskin for elever

Fylkestinget vedtok å innføre personlig PC for alle elever på VG1 i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) fra høsten 2010.

Ordningen fungerer ved at eleven leier en PC så lenge han eller hun er elev ved en av Sør-Trøndelag fylkeskommunes videregående skoler og betaler en årlig leieavgift. Datamaskinen er STFKs eiendom i leieperioden og er underlagt samme regler som skolens øvrige datautstyr.

Utstyrsstipend
Leieavgiften er ment å skulle dekkes av det årlige utstyrsstipendet alle elever har rett på å få ved søknad til Lånekassen (eleven må selv sende søknad), og vil ikke overstige den minste stipendsatsen som for utdanningsåret 2014/2015 er 946 kr. Klikk her for mer informasjon om utstyrsstipendet.

Standard på datamaskin
Hvilken standard din bærbare datamaskin har avhenger av hvilken skole og programområde du skal gå.

Ytterligere informasjon angående ordningen blir gitt på din skole ved skolestart.


Informasjonsbrev

Infobrev for 10-klassen 2014 

Infobrev til elever som slutter våren 2014 

 

Nye kontrakter høst 2014

Leieavtale 2014

Opphør av leieavtale 2014

 

Forsikringsavtale 2014:

Skademeldingsskjema

Forsikringsvilkår

 


Tidligere års leiekontrakter (vg1 2013 og 2012)

2013

2012


Lisenser og programvare

Brukerveiledning - oppstart av reinstallert (avhendet) datamaskin

IKT-reglement

 

 

 

Wenche Rolandsen
Sist oppdatert: 28.09.2016 08:57:44