Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Elevenes arbeidsmiljølov - opplæringslovens kapittel 9a

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til.

I opplæringslovens kapittel 9a har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. Kapittelet ble sist gang oppdatert i 2017.

Hvis du mener at du ikke får ivaretatt din rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du selv eller foreldrene dine be skolen rette opp mulige brudd på loven. Dersom du har tatt opp saken med rektor, og du etter minst en uke mener at skolen fortsatt ikke gjør det de skal for å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø, kan saken tas videre til Fylkesmannen.

Alle skolene skal aktivt informere elever og foresatte om dette.

 

Nullmobbing.no


Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har utarbeidet en rutine for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne rutinen dersom du ønsker å klage på opplæringen: Klikk her for å åpne rutinen

Skolen hjelper deg gjerne videre dersom du mener at du ikke har et trygt og godt skolemiljø, eller dersom det er andre forhold som gjør at du ønsker å benytte rutinen. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes.

arnpu
Sist oppdatert: 09.08.2017 14:15:55