Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Om fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Hensikten med fagskoletilbudet er å etablere arbeidslivsrettede etterutdanningstilbud for studenter som har en fagutdanning og gjerne noen års praksis i arbeidslivet. Denne typen utdanning har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Det er ikke krav om at fagskoleutdanning må være heltidsutdanning. Den kan også gis på deltid og som fjernundervisning.

Fagskoleutdanning og høyere utdanning betegnes begge som tertiærutdanninger. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved at den (skal være kort og yrkesrettet, det vil si at den) skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. I motsetning til høyere utdanning, er det ikke krav om at fagskoleutdanninger skal være forskningsbaserte.

Utdanningen kan tilbys av stiftelser og andre private tilbydere, og av institusjoner eid av kommuner, fylkeskommuner eller staten. Samme lov gjelder for alle tilbydere.

Fagskoletilbudene i Sør-Trøndelag gis dels av fagskoler eid av fylkeskommunen og dels av private organisasjoner eller stiftelser. Hver skole skal ha eget styre som vedtar skolens opplæringstilbud. Disse tilbudene må være godkjent av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga).

Opplæringen i de offentlige fagskoletilbudene i fylket vårt er lagt til Trondheim, Gauldal, Byåsen og Orme fagskole. I Sør-Trøndelag tilbys det i dag fagskoleutdanning med offentlig støtte innen både tekniske fag, maritime fag og helse- og sosialfag.

Ytterligere informasjon om fagskolen, fagtilbud, søknadsrutiner og opptakskrav, finnes på www.fagskoleopptak.no. Også nettstedet www.fagskolen.info inneholder god informasjon om
fagskolene i Norge.

Kontaktperson om fagskoletilbud i Sør-Trøndelag:
Ståle Ertzgaard
Telefon: 73 86 61 85
E-post:

Ståle Ertzgaard
Sist oppdatert: 06.02.2014 13:36:45