Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten er en veiledningstjeneste for ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke går på fylkeskommunal skole eller i lære. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen er 21 år.

Alle de videregående skolene i fylket har OT-veileder og sentralt i fylket er det en OT-koordinator. Kontakt nærmeste videregående skole eller henvend deg til Inger Jorunn Åsbø
telefon 72813861 / 906 74 539 eller e-post:

Hvem kan bruke Oppfølgingstjenesten(OT):

  • Ikke har søkt skoleplass
  • Ikke har tatt i mot plass i skole
  • Avbryter opplæring i skole eller i bedrift 
  • Har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt
  • Ikke er i jobb

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg:

  • Gi råd og hjelp ut ifra behovene dine og interesser 
  • Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
  • Veiledning om utdanning og yrke
  • Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

 

 

 

 

Informasjon om OT ved den enkelte skole finner du på skolenes hjemmeside - "skolenavn".vgs.no under tjenester/for elever.

Brosjyren vår for Oppfølgingstjenesten finner du her: OT-flyer 14.pdf

Inger Jorunn Åsbø
Sist oppdatert: 15.12.2015 16:35:32