Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Voksenopplæring

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år. 

 

Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Les mer: Rett til videregående opplæring.

 

Om opplæring og realkompetanse

Opplæring organisert for voksne skal tilpasses den enkeltes behov. Du skal derfor kunne få tilbud om opplæring som bygger på den utdanningen du har, samt den realkompetansen du kan ha opparbeidet deg gjennom deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsopplæring og lignende. Det betyr at du skal få videregående opplæring ut fra ditt nivå.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at "voksnes rett" blir ivaretatt, og det er utarbeidet egne rutiner ved registrering, realkompetansevurdering og opplæring av voksne i Sør-Trøndelag.

 

Søknad og opplæring

Inntak til videregående opplæring for voksne skjer etter søknad på www.vigo.no. Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Januar/februar og august/september.

Ta gjerne kontakt med nærmeste videregående skole eller Fagenhet for videregående opplæring for mer informasjon.

Fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i Trondheim kan du lese mer om under Gerhard Schøning voksenopplæringssenter.

 

Nettbasert voksenopplæring

Sør-Trøndelag fylkeskommune tilbyr nettbasert videregående opplæring for voksne, se siden for Nettbasert voksenopplæring.


Sist oppdatert: 16.11.2016 10:05:42