Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Lærling og lærekandidat

 

Kontaktinfo Fagenhet for videregående opplæring: , og

 

KONTAKTPERSONER for de ulike lærefagene

LÆREKANDIDAT - ordning med avgrenset lærekontrakt med bedrift

LÆREKONTRAKT - Utdanningsdirektoratets skjema for lære- og opplæringskontrakter

LÆRLINGSAMLING
Samling for 1. årslærlinger

ARBEIDSAVTALE - LØNN - for deg med lære-/opplæringskontrakt i bedrift.

LÆRLING I UTLANDET - en unik mulighet til læretid ved en bedrift i Europa

LÆRLINGEUNDERSØKELSEN og lærebedriftundersøkelsen

OPPLÆRINGSKONTOR - samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tar ansvar for lærlinger

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

SØK LÆREPLASS HER - på internett og med personlig søknad til lærebedrift/opplæringskontors

RUSFOREBYGGENDE arbeid  - veileder for i videregående opplæring i Sør-Trøndelag

SKJEMA for oppmelding til fag-/ svenneprøve

ÅRSHJUL for fagopplæring

Lærling rører i suppe