Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent for å ta inn lærlinger. Lærebedrifter skal godkjennes av fylkekommunen.  For i bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter i Sør-Trøndelag.

Søknad om godkjenning som lærebedrift

Opplæringslovas §4-3 sier at lærebedrifter skal godkjennes av fylkeskommunen etter faglig vurdering av Yrkesopplæringsnemnda.

Krav for å bli godkjent som lærebedrift

  1. Lærebedriften skal kunne gi en opplæring som tilfredstiller kravene i lov og forskrift, herunder læreplanen i faget.
  2. Lærebedriften skal ha en faglig leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/instruktør har fag-/svennebrev i faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang og allsidig praksis i faget.
  3. Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæring i bedriften slik at opplæringen dekker læreplanen. Fylkeskommunen kan bistå i dette arbeidet.
  4. Alle nye faglig leder i lærebedrifter/medlemsbedrifter gjennomfører et Grunnkurs i fagopplæring (nettkurs/e-kurs) før fylkeskommune endelig godkjenner bedriften som lærebedrift. For innlogging mm se www.stfk.no\fagliglederkurs

 Søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift

 https://edialog.stfk.no/

Silje Grytli Tveten
Sist oppdatert: 18.01.2017 09:04:11