Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fagskoler

Tre fylkeskommunale fagskoler tilbyr tekniske, maritime og helse- og sosialfaglige tilbud i Sør-Trøndelag. For mer informasjon om de offentlige fagskolene i Sør-Trøndelag, se den enkelte skolens nettsider.

Søknadsfrist 15. april 2017 - søknad registreres på www.fagskoleopptak.no

 

CHR. THAMS FAGSKOLE

Tekniske fag

 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft
 • Datateknikk, drift og sikkerhet
 • Energiledelse
 • Bygg
 • Anlegg
 • Prosessteknikk
 • Vann- og miljøteknikk
 • Maskinteknisk drift
 • Mekatronikk
 • Sveiseteknikk

Landbruksfag (i samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter)

 • Kornproduksjon og driftsledelse
 • Mjølkeproduksjon og driftsledelse

Helsefag

 • Rehabilitering
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

 

GAULDAL FAGSKOLE

Fagskoleutdanning i kart og oppmåling.
Tilbudet er et to-årig heltidstilbud.

Skolen ligger på Støren 5 mil sør for Trondheim.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe hybel.
Det er gode kommunikasjonsmuligheter til Trondheim. Studiet har opptak hvert andre år.

Ta kontakt med skolen for å bli informert om når det er opptak neste gang.

 

TRONDHEIM FAGSKOLE

Tekniske fag
Automatisering
Elkraft
Kulde- og varmepumpeteknikk
Matteknikk

Maritime fag
Dekksoffiser
Maskinoffiser

 

SØKNAD OM OPPTAK TIL FAGSKOLESTUDIER
Forespørsler om søknadsprosess og -frister kan rettes til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen:

Telefon: 51 51 68 85
E-post:
Kontaktperson: Bjarne Grefstad

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune, Opplæringsavdelingen
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Postboks 767
4004 Stavanger

Ståle Ertzgaard
Sist oppdatert: 18.09.2017 10:57:29