Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Drosjeløyver

Fylkeskommunen har ansvar for drosjeløyver i fylket. 

Drosjeløyver er behovsprøvd. Ledige drosjeløyver blir kunngjort i Adressevisa.

Drosjeløyver i Trondheim

Saksfremlegg - Kriterier for tildeling av drosjeløyver ved ny utlysning, trykk her. Saksprotokoll trykk her.

Reglement for drosjesentraler i Trondheim, trykk her.

Saksprotokoll - Retningslinjer og drosjesentraler i Trondheim 2016-2018. trykk her.

Saksprotokoll - Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 44/16 om å tillate oppstart av nye drosjesentraler i Trondheim, trykk her.

 

Søknadsskjema: Søknad på drosjeløyve i Trondheim

Kontaktperson på drosjeløyver i Trondheim:
Aud Hostad, tlf. 72 81 45 82, e-post   

 

 

Søknadsskjema: Søknad på drosjeløyve distriktet

Kontaktperson på drosjeløyver i resten av fylket:
Marit Sætre, tlf. 72 81 39 67, e-post  

 

 

Ordningen med returbeløp ved innsendelse av originalt løyvedokument avvikles f.o.m. 2017