Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Regelverk

 

Opplæringsloven kan gi elever gratis skyss mellom hjem og skole på grunn av: 

Søknad om slik skyss sendes og besvares elektronisk gjennom søknadsportalen. Dette gjelder også ved lik botid på to adresser (UDIR-3-2009 § 4 delt bosted).

Privatskoleelever får gratis skyss bare innen bostedskommunen (grunnskole) eller fylket (videregående).

Ikke søk elektronisk, men ta kontakt med skolen/kommunen om eleven:

  • Bor nær grunnskole (under 2/4 km), og skoleveien kan være særlig farlig/vanskelig
  • Ikke benytter retten til nærskolegang, men går på annen offentlig skole
  • Har midlertidig sykdom/skade og dokumentasjon for medisinsk skyssbehov

Rett til skyss gjelder bare til/fra ordinær undervisning, ikke leksehjelp.

AtB planlegger selve skoleskyssen, som av praktiske og økonomiske grunner må samordnes rundt holdeplasser og skolebussruter. Individuelle tilpasninger etterstrebes så langt det er mulig, men særskilt tilrettelegging er forbeholdt elever med åpenbare og dokumenterte behov. Elever som har hatt skyss tidligere kan benytte eksisterende t:kort ved en eventuell godkjenning av søknad.

Beskrivelser av skyssordningen i Sør-Trøndelag:

Retningslinjer for grunnskoleskyss og skyssreglement for elever i den videregående skoler

Relatert innhold:

   
   
   
   
Mål avstand Digital søknad
Bor du langt unna skolen? 

Mål gangavstand mellom hjem og skole.

Gå til søknadsportalen og søk skoleskyss. 


Sist oppdatert: 11.12.2017 10:06:44