Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Medisinsk teknologi

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF og SIVA har gått sammen i et forpliktende regionalt partnerskap med formål å gjennomføre en langsiktig satsing på medisinsk teknologi, innovasjon og næringsutvikling. Satsingen er formalisert gjennom Medtech Trondheim AS med Kjell Øygarden som daglig leder. MedTech Trondheim samarbeider tett med og TTO, NTNU og Sinvent, SINTEF i vurderingen av aktuelle kommersialiseringsprosjekter. Fra 2006 er det opprettet et eget Tidlig Såkornfond der midlene skal benyttes til teknologi-verifisering i enkeltprosjekter som vurderes å ha et betydelig kommersielt potensial.

Det overordnede målet er å bidra til at Midt-Norge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Det skal være attraktivt for forskningsinstitusjoner, industri og øvrig næringsliv å drive FoU-aktiviteter innen medisinsk teknologi i denne regionen. Det skal gi en merverdi og oppleves som fordelaktig å etablere, drive og utvikle virksomhet innen medisinsk teknologi i Midt-Norge.


Kontakt: Ole Harris Hanssen, tlf 73 86 64 15    


 

Petrine Husby
Sist oppdatert: 11/20/2006 7:58:37 PM