Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Forsvarspolitisk utvalg besøker Trøndelag mandag 26. mars

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) er et bredt sammensatt utvalg nedsatt av regjeringen. FPU skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer. FPU skal også vurdere økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag, inkludert regional- og distriktspolitiske konsekvenser.

FPU besøker Trøndelag for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. Utvalget vil besøke Heimevernet på Værnes og gjennomføre et åpent debattmøte om verneplikt på NTNU. Det vil også bli avholdt et møte mellom utvalget og Forsvarssamarbeid Trøndelag. Et viktig arbeid for å beholde trønderske forsvarsanlegg skjer i Forsvarssamarbeid Trøndelag, der Ørland, Trondheim, Stjørdal og Bjugn kommuner deltar, sammen med Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

Forsvarets virksomhet i Trøndelag er i dag hovedsakelig konsentrert til Værnes med heimevernsutdanning og ledelsen for det nye Heimevernsdistriktet, Luftkrigsskolen i Trondheim og Ørland hovedflystasjon. Luftforsvarets musikkorps har også sete i Trondheim. Videre er store amerikanske forhåndslagre plassert i Bjugn/Ørland og Malvik/Stjørdal.

Anbefalingene fra FPU, sammen med forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 (FS 07), vil utgjøre de mest sentrale innspill til regjeringens arbeid med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Denne langtidsplanen skal legges fram for Stortinget våren 2008.

Vedlagt er program for åpent debattmøte om verneplikt på NTNU, Gløshaugen.

 

Marthe Haugan
Sist oppdatert: 3/26/2007 10:34:12 AM