Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kursportal for faglige ledere/ instruktører

Sør-Trøndelag fylkeskommune tilbyr etterutdanningskurs for faglige leder, instruktører og bedrifter som har lærlinger i Sør-Trøndelag. Dette som et ledd i kompetanseplanen.

Kursene er kostnadsfrie for målgruppen.
Samling for lærlinger finnes her.

UDIR har oppdatert etterutdanningsmateriellet innenfor fag- og yrkesopplæring. Dette finnes her.

Grunnkurs i fagopplæring (nettkurs/e-kurs) for faglige ledere og instruktører. Skal også  gjennomføres ifm med godkjenning av lærebedrift. Innlogging:

Kurset tar ca 30-45 minutter å gjennomføre.

Kurs som arrangeres på ulike steder i fylket (samme kursinnhold på alle steder)

Sted

Plass

Dato

Link til påmelding

Trondheim
- grunnkurs (del 1)
Quality Tiller  19.09  https://trondelag.pameldingssystem.no/kurs-for-faglige-ledere-instruktorer-11
Trondheim
- grunnkurs (del 1)
Quality
Tiller
28.09  https://trondelag.pameldingssystem.no/kurs-for-faglige-ledere-instruktorer-14
Trondheim
-del 2
HO/SS
Quailty
Tiller
   
Trondhiem
- del 2
BA/EL/TIP
Quality
Tiller
   
 Trondheim -
Helhetlig opplæring
- minoritetsspråklige
 Quality
Tiller
 22.11  https://trondelag.pameldingssystem.no/helhetlig-opplaering-ndash-inkludering-av-minoritetsspraklige-ungdom-i-bedrift
Røros
-grunnkurs
Røros hotell     

Anders Lehn
Sist oppdatert: 17.10.2017 15:24:33