Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til friluftsliv

 

1. Statlige tilskudd til friluftsliv

  • Tilskudd til friluftslivsaktivitet (1.februar)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1.februar)
  • Statlig sikring av friluftsområde (15.januar)

For oppdatert informasjon se Klima- og miljødepartementet, rundskriv T-1 "Tilskotsordningar for friluftsliv". Søknader skal fremmes på Miljødirektoratets søknadssenter

 

2. Spillemidler til friluftsanlegg

Det bevilges også tilskudd til friluftsanlegg gjennom Spillemiddelordningen. Dette gjelder f.eks dagsturhytter, turveier, turløyper og turstier og turkart. Søknadsfrister er normalt i oktober. Ta kontakt med din kommune.  Se spillemidlene

 

3. Tilskudd til skilting av turløyper 

SØKNADSFRIST IKKE BESTEMT. 

 

4. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål (ny ordning 2016/17)

SØKNADSFRIST IKKE BESTEMT (løpende for tilskudd mindre enn 25.000 kr)

 

5. Fylkeskommunale friluftsmidler

SØKNADSFRIST IKKE BESTEMT

 

6. Tiltak mot forsøpling av sjønære friluftslivsområder

SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR 2018 FOR TILTAK MOT SVINN AV GUMMIGRANULAT FRA KUNSTGRESSBANER

 

For tiltak som ikke passer inn i nevnte tilskuddsordninger ta kontakt med:

Oddveig Bredesen, e-post: , tlf: 72 54 25 10/41 54 22 49 

oddbr
Sist oppdatert: 11/20/2017 1:14:53 PM