Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til friluftsliv

 

1. Statlige tilskudd til friluftsliv:

  • Tilskudd til friluftslivsaktivitet
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder
  • Statlig sikring av friluftsområde

For oppdatert informasjon se Klima- og miljødepartementet, rundskriv T-1 "Tilskotsordningar for friluftsliv". Søknader skal fremmes på Miljødirektoratets søknadssenter

SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

 

2. Spillemidler til friluftsanlegg

Det bevilges også tilskudd til friluftsanlegg gjennom Spillemiddelordningen. Dette gjelder f.eks dagsturhytter, turveier, turløyper og turstier og turkart. Søknadsfrister er normalt i oktober. Ta kontakt med din kommune.  Se spillemidlene

 

3. Tilskudd til skilting av turløyper 

SØKNADSFRIST 15.FEBRUAR. NB! Ny søknadsportal, se Miljødirektoratets søknadssenter

 

4. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål (ny ordning 2016/17)

SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR (løpende for tilskudd mindre enn 25')

 

For tiltak som ikke passer inn i nevnte tilskuddsordninger ta kontakt!

Saksbehandler/rådgiver: Oddveig Bredesen, e-post: , tlf: 72 54 25 10/41 54 22 49 

oddbr
Sist oppdatert: 1/24/2017 9:12:37 AM