Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Nasjonalt Ungdomspanel

Nasjonalt UngdomspanelPå samme plass som Norge fikk sin egen grunnlov har nå også ungdom fått sin rett til å uttale seg i saker som angår ungdom. Nesten 200 år etter har ungdom fra hele landet skrevet historie med å ytre et ønske om å opprette et Nasjonalt Ungdomspanel. Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal startet i februar 2010 et samarbeid om denne saken.

 

I flere år har Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (UP) samt Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag (UFU) jobbet for å bedre ungdomsdemokratiet i sine hjemfylker. Dette har de gjort gjennom å være ungdommens talerør opp mot politikere på fylkesnivå, samt være et koordinerende organ for ungdomsråd rundt om i fylket. UP og UFU har tidligere samarbeidet på flere saker da de har sett at begge fylkene har hatt samme problematikk, og at nabofylket har hatt løsningen på en problemstilling hjemfylket selv har slitt med å løse.

- Vi tenkte dette umulig kunne gjelde for bare oss, og hvor mye ekstraarbeid som ble gjort i fylkene for å finne opp kruttet på nytt. Det var da tanken slo oss om at vi burde ha et paraplyorgan som kunne sammenfatte alle disse gode ideene, og gjøre de tilgjengelig for andre fylker, sier leder for Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag Ørjan Strømmen.

Og slik oppsto tanken om et Nasjonalt Ungdomspanel (NUP). Derfra gikk de to ungdomsfylkesorganene sammen 25. januar 2010 for å legge grunnlaget for et NUP og for å finne veien videre. Flere timer med frivillig arbeid har blitt lagt i oppgaven siden den tid, og det har vist seg å bære frukter. - Etter flere brev og møter med både andre fylker og Barne- og likestillingsdepartementet kan vi nå se målet vi satt oss for nesten ni måneder siden, sier Vetle Wang Soleim, nestleder i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

19-21. september ble Ungdommens Nasjonalforsamling holdt i Oslo. Dette var et samarbeid mellom Barneombudet og BURO, som også har sett behovet for et felles forum.

- Ungdommens Nasjonalforsamling har klart sagt fra at de vil ha reel påvirkning inn i mot Storting og regjering. Derfor er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med å få et årlig Ungdommens Nasjonalforsamling(UNF) og et Nasjonalt Ungdomspanel som skal jobbe for sakene som UNF vedtar.  Dette har vært utrolig etterlengtet, sier Soleim, som også er nyvalgt leder for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen fungerer også som det organet som representerer UNF innen et NUP er på plass, fortsetter han.

I første omgang vil arbeidsgruppens oppgave være å finne en ytre ramme for et Nasjonalt Ungdomspanel og gå i møter med Storting/regjering om å få dette til å bli en varig løsning. Når et Nasjonalt Ungdomspanel er vedtatt av UNF så vil det jobbe med sakene enda mer enn det arbeidsgruppen vil få tid til. Målet er at Ungdommens Nasjonalforsamling neste år skal vedta utforming av et NUP og hvordan det skal jobbe i fremtiden.

- Vi har utrettet noe stort, og kan si oss fornøyde med å bedre ungdomsdemokratiet i hele landet. Fra nå av skal det være lett å kunne si hva man mener, også for de av oss unge som ikke nødvendigvis har stemmerett, avslutter Strømmen.

Kontaktinformasjon
Ørjan Strømmen 
Leder, Ungdommens Fylkesutvalg 
Sør-Trøndelag
tlf: (+47)47096916

Vetle Wang Soleim
Nestleder, Ungdomspanelet
Møre og Romsdal
Tlf: 97644184

Nasjonalt Ungdomspanel

 

Klikk på bildet for større versjon.

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 24.09.2010 13:41:27