Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

”Inn på tunet” skolen - et nytt studietilbud i Sør-Trøndelag

logo Inn på tunetI høst starter ”Inn på tunet” skolen i Sør-Trøndelag. Dette er et nytt studietilbud for tilbydere og kjøpere av prosjektets tjenester. ”Inn på tunet” handler om å tilby gårdsbruk som arena for ulike aktiviteter innen eldreomsorg, skole, psykiatri, rusomsorg og undervisning av skoleungdom.

Skolen skal gi et tilbud om kompetanseoppbygging innenfor ”Inn På Tunet” virksomhet. Målet er å tilby utdanning og kurs både for de som driver og for de som ønsker å starte opp slik aktivitet. Det vil også tilbys kurs for kjøpere av slike tjenester og andre som arbeider innenfor sektoren.

Økende krav til kompetanse
stell av lamKrav om kompetanse for å arbeide innenfor ”Inn På Tunet” øker stadig, og det er nødvendig å arbeide målbevisst for kvalitet og innhold innenfor tilbudet. Skolen skal være et varig kompetansetilbud med kortere og lengre kurs. Kursene vil samlet gi viktig kompetanse innenfor emnet.
Det nye skoletilbudet er et resultat av prosjektet " Kompetanseprosjekt for aktører innen ”Inn på Tunet” i bynære områder" som er et samarbeid mellom Skjetlein Videregående skole og Hvam Videregående skole. Kursene tilbys ved begge de to skolene.

Kursoversikt: Sted: Tidspunkt:
Inn På Tunet - Hvordan forholder tilbyder seg til kjøper?    Skjetlein   15.-17.10. 2010
KSL - IPT-LHMS   Skjetlein 18.10 og 08.11.2010
Inn På Tunet - Kjøpermodul 1   Skjetlein Vinteren 2011(dato senere)

  
Les mer om prosjektet i vedlegg:

Inn På Tunet Skolen info hjemmesider.pdf

Kompetanseprosjektwebsiden.pdf

Kontakt: Skjetlein Ressurssenter, 72594780,

Inn på tunet:
Prosjektet handler om bruk av gårdsbruk som arena for ulike aktiviteter for mennesker som har behov for det. Det kan være alt fra eldreomsorg til skole, psykiatri, rusomsorg og undervisning av skoleungdom.
Les mer på www.innpaatunet.no

Se også Skjetlein videregående sine sider:

www.skjetlein.vgs.no
 
www.skjetleinressurssenter.no
 

 

STFK\KARLI
Sist oppdatert: 01.10.2010 13:57:34