Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

* Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan for klima og energi 2015-2020 ble vedtatt i Fylkestinget 15.06.16 , Sak 60/16 Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag: planforslag etter høring. Se vedtaket her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/228896

Endelig versjon av Regional plan for klima og energi finnes her:
Regional plan for klima og energi 2015-2020.pdf

Regional handlingsprogram 2016-2017 klima og energi Sør-Trøndelag

Regional handlingsprogram for klima og energi 2016-2017 ble vedtatt i Fylkesutvalget 06.12.16 , Sak 321/16 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til handlingsprogram 2016-2017. Se vedtaket her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/230022

Endelig versjon av Regional handlingsprogram for klima og energi finnes her: Regional handlingsprogram for klima og energi 2016-2017.pdf


Historiske dokumenter:

Regional plan klima og energi for Sør-Trøndelag 2010-2014 ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2009 (FT 101/09):
 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag (2010-2014)

 

Handlingsprogram:
Handlingsprogram 2014-2015 klima og energi Sør-Trøndelag: Handlingsprogram 2014-2015 klima og energi Sør-Trøndelag.pdf
Handlingsprogram 2012-2013 klima og energi Sør-Trøndelag: Handlingsprogram 2012-2013 klima og energi Sør-Trøndelag.pdf
Handlingsprogram 2010-2011 klima og energi Sør-TrøndelagHandlingsprogram 2010-2011.pdf

Statusmeldinger:
Statusrapport, handlingsprogram 2010-2011 (FT 88/11): FT88.11-vedlegg- statusrapport mai 2011.pdf
Statusrapport, handlingsprogram 2012-2013 (FT 48/13): FT48.13 Statusmelding HP 2012-2013 klima og energi.pdf
Statusrapport, handlingsprogram 2014-2015 (FU 319/15): FU319.15_Statusmelding HP 2014-2015 klima og energi.PDF

Klimaregnskap for STFKs egen virksomhet:
Klimaregnskap og miljørapport 2012 (FT 116/13): STFKs klimaregnskap og miljørapport 2012 (endelig).pdf
Klimaregnskap og miljørapport 2013 (FT 85/14): Rapport_STFKs klimaregnskap og miljørapport 2013.pdf

Noen nyttige rapporter/utredninger:
I tilknytning til saken er det utarbeidet en rapport om potensialet for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra fylkeskommunale bygg. Rapporten er laget av Fdv-konsult. Rapporten kan lastes ned her:
Energibruk og klimagassutslipp: Energibruk og klimagassutslipp (rapport)

Kontakt:
Ida Fuchs, rådgiver, 72 81 29 52,
Vigdis Espnes Landheim, fagsjef areal og miljø, 404 75 058,

karli
Sist oppdatert: 15.08.2016 15:19:29