Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fakta og tall

Oppdal: 6.499 innbyggere Selbu: 3.940 innbyggere Malvik: 12.213 innbyggere Trondheim: 158.613 innbyggere Klæbu: 5.353 innbyggere Skaun: 6.146 innbyggere Tydal: 874 innbyggere Røros: 5.639 innbyggere Holtålen: 2.087 innbyggere Midtre Gauldal: 5.873 innbyggere Rennebu: 2.653 innbyggere Melhus: 14.176 innbyggere Meldal: 3.903 innbyggere Orkdal: 10.632 innbyggere Hemne: 4.293 innbyggere Snillfjord:  1.046 innbyggere Agdenes: 1.779 innbyggere Hitra: 4.021 innbyggere Frøya: 4.059 innbyggere Ørland: 5.113 innbyggere Rissa: 6.417 innbyggere Bjugn: 4.634 innbyggere Åfjord: 3.315 innbyggere Roan: 1.066 innbyggere Osen:  1.059 innbyggere

- Innbyggere: 306 197 (pr. 01.01.2014)
- Areal: 18 856 km2, hvorav 947 km2 er innsjøer
- Kystlinje fastland: 1 164 km
- Kystlinje øyer: 3 890 km
- Lengste elv: Orkla, 179 km
- Høyeste foss: Henfallet i Tydal, 90 m
- Største øy: Hitra, ca. 680 km2
- Antall kommuner: 25
- Steder med bystatus: Trondheim, Brekstad og Orkdal
- Fylkeshovedstad: Trondheim (huser ca. 60 % av befolkningen i fylket)
- Fylkets høyeste punkt: Storskrymten på Dovre, 1 985 moh.
- Største innsjø: Selbusjøen i Neavassdraget (utbygd)
- Største vassdrag: Gaula
- Største hule: Harbakhula i Åfjord: 20 m høy, 12 m bred og 130 m lang
- Fylkesblomst: Reinrose
- Fylkesstein: Trondhjemitt
- Fylkesfugl: Havørn                               

Beliggenhet
Sør-Trøndelag fylke ligger Midt-Norge. I vest grenser fylket til Norskehavet, i nord til Nord-Trøndelag, i øst til Jämtlands len i Sverige, og i sør til Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal.

Den sørlige delen av fylket omfatter dalførene mot Dovrefjell og Rørosvidda (Oppdal, Orkdal og Gauldal). Den vestlige delen består av områdene omkring utløpet av Trondheimsfjorden, og av et stort antall øyer, med Hitra og Frøya som de største. Den nordlige delen omfatter kyststripen Fosna.

Kommunikasjon
E6 går gjennom fylket fra Dovre i sør til Malvik i nordøst. Trondheim er knutepunkt for godstrafikk fra kystområdene, nordfra, sørfra og fra Sverige. Det arbeides aktivt med å utbedre stamveinettet for å møte økte krav og konkurranse innen næringsliv og kommunikasjon.
 
Her finner du mer om kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

Næringliv og verdiskaping
Fylket har et variert næringsliv med sterke miljøer innen alt fra landbruk og fiske til internasjonal høyteknologi. Her finner du mer informasjon om næringslivet i Sør-Trøndelag.

Fylkesvåpenet er tegnet etter seglet til Gaute Ivarsson, erkebiskop i Trondheim 1475-1510. Han var både kirkens mann og en dyktig politiker, og satt som leder av Riksrådet som i en periode styrte landet.
Motivet er to korslagte røde økser belagt med en rød korsstav. Kombinasjonen av økser og korsstav har vært tolket som bilde på geistlig og verdslig makt, men i virkeligheten er dette rent kirkelige motiver. Korsstaven er erkebiskopens verdighetstegn, og øksene er rikshelgenens eget merke - Olav den hellige ble drept med øksehugg. Fylkeskommunen har gjort bruk av våpenet som en del av den grafiske profilen.

Statistikkhefte

Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har i fellesskap utarbeidet et faktahefte med tabeller, figurer og kart som beskriver situasjonen innenfor ulike samfunnsområder i Trøndelag. Heftet er utarbeidet som et underlag for arbeidet med ny, felles regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020. Heftet vil forhåpentligvis også være til nytte for kommunenes arbeid med kommunale planstrategier.

Last ned statistikkheftet (pdf): Trøndelag i tall 2015

Trøndelag i tall 2016


Sist oppdatert: 22.08.2016 10:45:37