Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Helse og sosial

Helsetjenester i Midt-Norge
Det er Helse Midt-Norge RHF som har det overordnede ansvaret for sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i de tre midtnorske fylkene.

Helsetjenester i Sør-Trøndelag
Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i helseforetaket St. Olavs Hospital. Mye av sykehusets virksomhet er konsentrert på Øya i Trondheim, hvor det har blitt bygget et helt nytt universitetssykehuset de siste årene. Men det drives betydelig virksomhet også andre steder i fylket:

  • Orkdal sykehus
  • Hysnes Helsefort
  • Psykiatriske sykehus (Østmarka og Brøset)
  • Tre distriktspsykiatriske sentre (Orkdal, Nidaros og Tiller)
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk
  • Psykiatrisk ungdomsteam
  • Habiliteringstjenesten for voksne
  • En rekke psykiatriske poliklinikker

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har bl.a. ført til etablering av distriktsmedisinsk sentre på Fosen og Røros, samt Øya Helsehus i Trondheim.

Nye St. Olavs hospital
Helsebygg Midt-Norge er utbygger for det nye, store universitetssykehuset på Øya i Trondheim. I alt blir omtrent 200 000 kvm nytt sykehus oppført på Øya. Byggefase 1 ble fullført i 2005 og 2006 og byggefase 2 innledet oktober 2005. Det nye St. Olavs Hospital ble offisielt åpnet 12. juni 2010. Byggefase 2 avsluttes med Kunnskapssenteret som åpner sommeren 2013.

Helsetjenestene i kommunene
Du finner informasjon om helsetjenester i den enkelte kommune på kommunenes egne hjemmesider.

siltv
Sist oppdatert: 02.08.2011 12:23:07