Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Skoler og utdanning

Trondheim og Sør-Trøndelag har et av landets beste studietilbud.

NTNU
Best kjent er NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med 7 fakulteter, 52 institutter, rundt 5000 ansatte og 18 500 studenter.

NTNU tilbyr landets høyeste teknologiske utdanning. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har universitetet et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Ved Medisinteknisk senter møtes medisin og teknologi i utdanning, forskning og nyskaping. Miljøet rundt NTNU og forskningsstiftelsen SINTEF har gitt, og gir stadig, grobunn for et utall nye teknologibedrifter.

Høgskoler
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) bidrar til å gjøre Trondheim til en komplett studieby. Høgskolen har studier innen blant annet helse- og sosialfag, informatikk, sykepleie, teknologi og økonomi. I tillegg tilbyr skolen lærer- og tolkeutdanning. Høyskolen har vel 7000 studenter, og gir inngangsbillett til et bredt spekter av videreutdanninger og mastergrader.

I Trondheim finner du også Dronning Mauds Minne - landets eneste spesialhøgskole for førskolelærerutdanning. Den private skolen tilbyr flere varianter av det treårige førskolelærerstudiet, samt etter- og videreutdanning. Den er nasjonalt ressurssenter for førskolepedagogikk, og driver utstrakt forskningsvirksomhet innen fagfeltet.

Videregående skoler
Sør-Trøndelag har 22 videregående skoler som drives av fylkeskommunen. Skolene er spredt over hele fylket, og utgjør et svært godt tilbud sett i forhold til fylkets innbyggertall. Det er også et mål å gi et bredt studietilbud på hver enkelt skole. Her finner du mer informasjon om de offentlige videregående skolene i fylket.

Barne- og ungdomsskoler
Det er kommunene som har ansvaret for alle de små og store barne- og ungdomsskolene i fylket. Du finner mer informasjon om skolene i den enkelte kommune på kommunenes egne hjemmesider.

Voksenopplæring
Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom,har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år.

Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Les mer om Voksenopplæring i Sør-Trøndelag


Fagskoler
Fagskolen i Sør Trøndelag tilbyr fagskoleutdanning ved avdelingane på Ladejarlen, Byåsen, Gauldal og ORME (Orkdal/Meldal). Dette er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. 

Det er fagskoletilbud både i tekniske fag og i helse- og sosialfag, og det er tilbud både som fulltids utdanning og deltids utdanning med fjernundervisning. 


Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved at den skal være kort og yrkesrettet, det vil si at den skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. 

Les mer om fagskoleutdanning på fylkeskommunens sine hjemmesider.

Lenkeliste for alle avdelingane av Fagskolen i Sør Trøndelag: 

Ladejarlen (Trondheim fagskole): http://www.Fagskole.no

Byåsen fagskole: http://www.byasen.vgs.no/Fagtilbud/fagskolen/

Chr. Thams Fagskole: http://thamsfagskole.no/

Gauldal fagskole: http://www.gauldal.vgs.no/Fagtilbud/Kart-og-oppmaling/ 

karli
Sist oppdatert: 10.07.2014 13:27:42