Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Skjema

Under følger en oversikt og lenke til de mest brukte skjema i fylkeskommunen. Er det skjema du savner ta kontakt med enheten som har ansvaret for tjenesten. Se hjemmesiden under Tjenester.

Fylkeskommunen jobber for at stadig flere skjema skal få digitale skjerm dialoger. En samlet oversikt over de eSkjema vi tilbyr er på  https://edialog.stfk.no 

I oversikten under er det påført i parantes om det er eSkjema (elektroniske skjema i HTML format). Andre skjema er i Open Office og pdf format, i tillegg noen skjema også i word. Open Office og word skjema kan fylles inn elektronisk, og sendes på e-post som vedlegg. Eller skrives ut og sendes inn via post. Se i skjema eller veileder hvor skjema skal sendes.


Fagopplæring:
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning word fil
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning.odt open office fil
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning.pdf pdf fil  

Veileder til dokumentasjon av prosjekt til fordyping - word fil: 
Veileder til skjema for dokumentasjon av prosjekt til fordypning.odt open office fil
Veileder til skjema for dokumentasjon av prosjekt til fordypning.pdf pdf fil  

Søknad om godkjenning som lærebedrift (eSkjema)
Søknad om lærlingeplass i utlandet (eSkjema)  

Søknadsskjema om lærebedrift for lærling.xls excel fil
Søknadsskjema om lærebedruft for lærling open office fil
Søknadsskjema om lærebedruft for lærling PDF fil  

 
Marin sektor:
Søknad om jakt på kystsel (eSkjema) 


Kultur:  
Det kan søkes støtte/tilskudd til følgende. Se samlet oversikt over kulturskjema her.  

  • Støtte til kulturformål (Tilskudd til kulturaktivitet)
  • Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner (Kulturorganisasjoner og Barne- og ungdomsorganisasjoner)
  • Tilskudd til innvandrerorganisasjoner
  • Tilskudd til kulturbygg


Samferdsel:

Løyver
Se her for drosjeløyver og Selskapsvognløyver

Fra 1. januar 2015 opphørte fylkeskommunene å være løyvemyndighet for nasjonale gods- og turvognløyver, les mer her.

Transporttjenesten
Søknadsskjema Transporttjenesten for funksjonshemmede 

 

karli
Sist oppdatert: 15.02.2016 16:13:26