Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

1,5 millioner euro (12 mill NOK) fra Interreg til «Grønt skifte» prosjekt

interreg logoHvordan kan det «grønne skiftet» bidra til å styrke lokalt næringsliv og samtidig bidra til klimavennlige endringer i lokalsamfunn? Næringslivet i Midtnorden får nå muligheten gjennom SMICE (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi).

 

 

 

Det «grønne skiftet» forutsetter radikale omstillinger av hela vårt samfunn, och i hela Mittnorden. Omstillinger som vil være spesielt utfordrende for distriktssamfunnene og mangfoldet av SMB bedrifter i distriktene. SMICE vil etablere åpne innovasjonplattformer, basert på förändringsmetodiken «Appreciative Inquiry» (AI) og medarbeiderdrevet innovasjon för att möta denna utmaning.

Metoden søker å engasjere flest mulig, både bedrifter og privatpersoner i lokalsamfunn, i en medvirkerdrevet og selvbestemt endringsprosess.  Målsettingen er å kombinere styrking av næringslivet i distriktene, som ofte er basert på biologiske ressurser, samtidig som en støtter utviklingen av holdningsskapende prosesser for samfunnsendringer.

I SMICE vil vi teste och i flera steg utvikle en generisk mal for sirkulær/ digitaløkonomisk innovasjonsarbeid i regioner, lokalsamfunn, og bedrifter/bedriftsklynger forankret i disse, og samtidig utvikle politikk for denne type arbeid. Dette er sannsynligvis første gangen slike prosesser blir igangsatt og testet vitenskapelig i små rurale lokalsamfunn.

 

I sum vil prosjektet:

  • Styrke och accelerera omstillingsprosessen mot et bærekraftig, attraktivt och välmående nullutslippssamfunn gjennom en medvirkerdrevet innovasjonsprosess baserad på AI metodiken.
  • Etablere lokale innovasjonsplatformer och distribuerade Framstegsteam basert på «åpen innovasjon» prinsipper og fokus på styrking av kontakten mellom lokalt næringsliv i distriktene og relevante FoU miljøer.
  • Utvikle, anpassa og styrke et lokalt næringsliv och Mittnorden som helhet basert på bio-/sirkulærøkonomi och hållbar utveckling.

Se vedlagt pressemelding fra Interreg.

Kontakt:
Eistein Guldseth  
Tlf:  72 81 20 35 / 414 74 826

karli
Sist oppdatert: 28.05.2017 16:27:13