Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Hvem bør få Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris?

Nå kan du komme med forslag på kandidater til trafikksikkerhetsprisen for 2016. Prisen er et stipend på 20 000 eller 30 000 kroner, avhengig av om prisen blir gitt til en enkeltperson eller en gruppe.

Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag ser det som en viktig oppgave å oppfordre til et lokalt, og gjerne et personlig engasjert arbeid som bidrar til økt trafikksikkerhet i fylket.

Trafikksikkerhetsprisen som ble opprettet i 1983, er i den forbindelse ment som en påskjønnelse og en spore til videre innsats for den eller de som gjennom sitt engasjement innenfor trafikksikkerhetsarbeid har gjort seg fortjent til den.

Kjenner du noen som fortjener en trafikksikkerhetspris? Noen du mener har gjort en spesiell verdifull og prisverdig innsats for trafikksikkerheten? Send inn forslag på kandidater. Forslaget skal være begrunnet.

Frist for innsending av forslag til kandidater er 19. oktober 2017.

Statuttene for prisen kan du lese her: Statutter.pdf

Forslaget sendes til Statens vegvesen, Region midt, sekretariatet for Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, 7468 Trondheim, eller på e-post:
Foto: RONNY DANIELSEN

vegsm
Sist oppdatert: 06.10.2017 11:18:57