Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ferdigbehandlet Regional plan for Dovrefjellområdet.

Dovrefjell. Foto: Tove Gaupset-Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet. Vi legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet har behandlet planen fordi de fire fylkeskommunene Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal som berøres av planen, har fattet ulike vedtak. I tillegg har to fylkesmenn hatt innvendinger til enkelte deler av planen.

Departementet har vurdert innvendingene og gjort enkelte endringer i fht til fylkestingenes behandling.

Når det gjelder  arealene på Trøndelagssiden, er det ingen endringer og den endelige planen er i samsvar med fylkestinget vedtak for disse områdene.

 

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regional-plan-legger-til-rette-for-utvikling-i-dovrefjellomradet/id2564935/

Vedtaksbrev, KMD

karli
Sist oppdatert: 07.08.2017 14:03:10