Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kommunekonferansen Politikk og Plan

logoer stfk og ntfkDe fleste kommunene i Trøndelag er samlet på Scandic Hell i dag, hvor Demokrati og planlegging i stort og smått er hovedtema. Konferansen er i regi av Trøndelagsfylkene og åpnes av fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik.

Kommunereformen gjennomsyrer programmet og Helge Andre Njåstad, leder i Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget holder hovedinnlegget om hva som skjer med  både kommune -og regionreformen.

Demokrati stort og smått? Anders Todal Jenssen vil snakke om Demokrati i stort og smått og berører b.la.; Utfordringen fra populismen og svaret fra elitismen og ser videre på hvor demokratiet fungerer best – i små eller store kommuner?

Todal Jenssen er professor i statsvitenskap ved NTNU har i sin forskning konsentrert seg om politisk adferd, herunder valgforskning og politisk psykologi.

Ordførerpanel:

Et spennende ordførerpanel vil kommentere innleggene over og samtaler om demokrati i praksis.  Her bidrar Steinar Aspli (Nærøy), Ingrid Aune (Malvik), Trine Haug (Frosta), Ida Stuberg (Inderøy) Oddvar Indergård, (Agdenes).

 

Planlegging i endringstid?, Hvordan planlegge i endringstider og hva krever det av kommuneledelsen? Her medvirker bla. fire rådmenn; Torunn Austheim (Steinkjer), Heidi Horndalen (Tydal), Petter Lindseth (Meldal), Rønnaug Aaring (Fosnes).

 

Hvordan få til gode steder?  Og hva kan politikerne bidra med? KS presenterer et nytt folkevalgtprogram om stedsutvikling. Ove Vollan, ordfører i Rissa avrunder denne bolken.

 

Trøndelag mot 2030: Samferdselspolitiker Karin Bjørkhaug fra fylkestinget i Sør-Trøndelag og fylkesråd for regional utvikling fra Nord- Trøndelag er blant innlederne på dag 2, med hovedtema Trøndelag mot 2030, og framtidas Trøndelag for framtidas trøndere.

Det spredtbygde Norge - hvordan er det blitt slik og hva er framtidsutsiktene?

Veteranen og den allsidige samfunnsforskeren Ottar Brox, mest kjent fra boka Hva skjer i Nord-Norge, avslutter konferansen.  Han tar for seg Historien om det spredte bosettingsmønstret i Norge, og vil nok kommentere dagens situasjon med skråblikk på samfunnsutviklinga. Brox er kjent for å utfordre konvensjonelle oppfatninger og vi ser fram til et friskt og dagsaktuelt foredrag fundert i hans solide faglige og varierte erfaringsbakgrunn fra forskning, politikk og samfunnsdebatt.

 

Se Konferanseprogram og deltakerliste her.

Sentrale bidragsytere på Kommunekonferansen.

karli
Sist oppdatert: 30.03.2017 16:15:32