Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Nå er Charlottenlund-skolene blitt universitetsskoler

Sandvik, Bovim, OttervikIkke bare er Charlottenlund videregående skole og Charlottenlund ungdomsskole nær nabo av NTNU Dragvoll. Nå er begge skolene også offisielt universitetsskoler. 

Begivenheten ble markert med en offisiell seremoni på Charlottenlund videregående skole tirsdag formiddag. 

Der var både NTNU-rektor Gunnar Bovim, ordfører Rita Ottervik i Trondheim og fylkesordfører Tore O. Sandvik (alle på bildet) til stede.

Det var også over 2000 elever fra de to skolene.

Rektorene Nina Hoseth fra Charlottenlund videregående skole og Bjørn Ivar Midjo fra Charlottenlund ungdomsskole mottok synlige bevis på at de nå er universitetsskoler. 

Erfaring fra St. Olavs 
Målet er at elevene skal lære mer og bedre og at det skal utdannes bedre lærere - på en måte som skal skape gjenklang i resten av Europa, intet mindre. 

- Nå får vi viktige samarbeidspartnere. Universitetsskolene blir en viktig arena for forskning på utdanning. Sammen skal vi finne løsninger for fremtidens skoler og samfunnets behov, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Han har vært sterkt personlig engasjert i saken og har tatt med seg erfaring fra sin tid som direktør ved St. Olavs hospital og som direktør i Helse Midt-Norge. 

- St. Olav samarbeider også tett med universitetet. Jeg kan ikke love at det kan leses om denne dagen i fremtidige pensumbøker i historie, men dette er likevel en historisk viktig dag, sier han. 

Bedre elever og bedre lærere 
Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune mener utnevnelsen vil komme alle de videregående skolene i regionen til gode. 

- Universitetsskolene skal være en arena for utprøving av innovativ undervisning, sier Sandvik, som er opptatt av å se hele skoleløpet i sammenheng, blant annet for å hindre frafall i videregående skole. 

Prosjektleder John Brumo for NTNU sier universitetsskolene er et strategisk samarbeid mellom NTNU og skolen for å få til en bedre, mer forskningsbasert skole og en bedre, mer praksisnær lærerutdanning.

- Å få til en bedre skole er avgjørende for Norges fremtid fordi det er her grunnlaget for verdiskapning og vekst blir lagt, sier Brumo.Stolte rektorer: Nina Hoseth fra Charlottenlund videregående skole og Bjørn Ivar Midjo fra Charlottenlund ungdomsskole er nå rektorer for universitetsskoler. Foto: VEGARD SMEVOLL 

Vegard Smevoll
Sist oppdatert: 01.09.2015 14:19:04