Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Sør-Trøndelag søker om nye bredbåndsmidler - NKOM 2017

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har lyst ut nasjonale bredbåndsmidler som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Totalt er det stilt ca 138,7 millioner kr til rådighet. Les mer om dette på NKOM sine hjemmesider (nkom.no).

Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) er en aktiv pådriver, koordinator og samarbeidspartner i prosjekter som har til hensikt å bedre bredbåndsdekning i våre kommuner.

I 2016 søkte STFK om tilskuddsmidler til gjennomføring av totalt 19 prosjekter. Det ble innvilget støtte til 15 av disse områdene. Disse vil bli bygget ut i 2017/2018. Områdene var såkalte "hvite områder" uten grunnleggende bredbåndskapasitet (4 Mbps).

I år vil fokuset være det samme og det er identifisert mange områder hvor utbygging er nødvendig for å møte fremtidens behov for tilgang til Internett. Digitalisering av kommunale og andre offentlige tjenester krever også dette.

Kravet til kapasitet ved nye utbyggingsprosjekter er minimum 30 Mbps. Det søkes å være teknologinøytral innenfor de eksisterende tilbud av aksessmetoder. Kostnadseffektive løsninger er det også fokus på.

Den enkelte aktuelle kommune har lagt ut informasjon på sin egen hjemmeside. STFK vil vurdere å søke midler til flere områder. Nedenfor er det listet opp en rekke områder som kan være aktuelle i et eller flere fellesprosjekt i regi av STFK. 

Innspill gjør at det blir enklere for STFK å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

STFK ber om innspill relatert til de aktuelle områdene fra husstander, næringsliv og utbyggere av bredbånd. Aktuelle utbyggere av bredbånd vil også bli kontaktet direkte for å avdekke aktuelle utbyggingsplaner for de respektive områdene. Frist for innspill er 1. mai 2017, innspillene sendes på e-post til pal.dahlo@stfk.no og merkes «Høringsuttalelse bredbåndutbygging, NKOM 2017».

Høringsfristen er nå ute. STFK har levert en felles søknad som omfatter fire kommuner: Klæbu, Malvik, Skaun og Rissa.

Kontaktperson for spørsmål: Pål M. Dahlø, tlf  942 78 672.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pål M. Dahlø
Sist oppdatert: 18.04.2017 19:27:58