Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

"Superbuss" seminar tirsdag neste uke

rutekart for bussruter per dag i dagTirsdag skal topp-politikerne i Trøndelag få en grundig gjennomgang av "Superbuss"-prosjektet i Trondheim. Da møtes Arbeidsutvalget for Trøndelag fylkeskommune og formannskapet i Trondheim for å få en innføring i bygging og drift av prosjektet.

Prosjektet handler om å gi et nytt og bedre kollektivtilbud.

Selve seminaret skal gi en intensiv innføring i "Superbuss", både hvordan det kan bygges og realiseres, og hvordan det blir i drift. Seminaret skal gi et helhetlig bilde av hvordan alle aspekter ved prosjektet blir. Fra første spade i sanden til at bussen går.

Seminaret er på Statens hus fra 09:00-10:00 i møterom Melhus. Etterfulgt av befaring med buss.

"Superbuss" prosjektet er en del av Miljøpakken, og handler om at busstilbudet skal utvides og legges om for å gjøre det enklere for folk og ta buss. Per i dag går de aller fleste bussene til og fra midtbyen. Slik har det vært siden 1970 da alle skulle inn til sentrum. Knutepunktet for kollektivtrafikken i Trondheim er prinsenkrysset som alle bussene går innom. 

Men i dag er reisestrømmen annerledes.  De fleste Trondhjemmere bor og arbeider utenfor midtbyen. Når "Superbuss" ruller ut blir det knutepunkt på Tiller, og Strindheim også. Det betyr at Trondheim får tre knutepunkter for kollektivtrafikken. Skal du fra Sjetnemarka til Heimdal trenger du ikke reise til midtbyen, bytte buss så dra til Heimdal. Da reiser du til Tiller, og derifra til Heimdal. Tanken er at bussene drar til hver sine knutepunkt. Skal du mellom knutepunkt er det ekstra store busser som går imellom knutepunktene.

Det er ikke snakk om nye "supre" busser, men om et nytt supert busstilbud. Et busstilbud tilpasset storbyens behov.  Langt på vei et metrosystem. Du skal komme deg fra A til B uten å være innom E.

alehe
Sist oppdatert: 23.03.2017 13:20:07