Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål 2017

 Nå kan du søke om tilskuddsmidler til jakt, fiske og friluftslivsmidler

 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til engasjement, rekruttering, mangfold og kvalitet innen jakt, fiske og friluftsliv i hele fylket.

Målsettinger for denne tilskuddsordnigen er blant annet rekruttering til aktiviteter innen jakt, fiske, friluftsliv, bedre tilgang på råvarer fra jakt, fiske og fangst, økt verdiskaping, regionale forvaltningsplaner for høstbare arter, utviklingsarbeid knyttet til rettighetshavere og økt samarbeid mellom relevante aktører.

Les mer om tilskuddsordningen for 2017 og hvordan du søker her.

Tilskuddsordningen er etablert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og kommer i tillegg til tilskudd til vilttiltak/viltfondsmidler.

karli
Sist oppdatert: 30.10.2017 08:42:12