Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Trøndelag i tall

barn og unge i ulike situasjonerFor andre gang gir Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner ut statistikkheftet «Trøndelag i tall. Sammenslåing av fylkene gir behov for å løfte fram felles overordnede mål for regionen, og Trøndelag i tall er tenkt som et viktig kunnskapsgrunnlag.

 

 

 

Første versjon av heftet ble laget som et forarbeid til ny regional planstrategi i januar 2015. Siden den gang er det besluttet at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker skal slå seg sammen til et felles Trøndelag.

Arbeidet med en felles fylkesplan har også som ambisjon å skape bevissthet om regionens egne kvaliteter og fortrinn og dermed gi et grunnlag for sterkere strategisk samordning.

Trøndelag i tall er tenkt som et kunnskapsgrunnlag for felles fylkesplan og for de prosessene som nå pågår på fylkeskommunalt nivå i Trøndelag. Samtidig er det en målsetting om at heftet kan brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget for planleggingen som foregår i kommunene i Trøndelag.

Derfor er det lagt vekt på å presentere data på kommunenivå så langt det er mulig, samt tidsserier som viser utvikling over tid»

Trøndelag i tall 2016_skjerm.pdf

Kontakt:
Jon Olav Sliper

Tlf: 72 81 14 57 / 454 27 174

karli
Sist oppdatert: 12.07.2016 12:08:25