Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Trøndelag ønsker hurtigbåter verden ikke har sett før

Trøndelag fylkeskommune går i spissen for å utvikle framtidas hurtigbåter. Visjonen er verdens første utslippsfri hurtigbåt.

​–  Sola skinner og dette er en høytidsdag. Jeg håper vi om noen år kan se tilbake på denne dagen, som det første steget mot visjonen om utslippsfrie hurtigbåter bygd i Norge.


Slik ønsket fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem velkommen til dialogkonferansen som samlet rundt 50 personer fra leverandørindustri, teknologiselskaper og flere fylkeskommuner for å diskutere hvordan vi kan nå målet om null- eller lavutslipps hurtigbåter senest innen 2024. Før den tid skal det gjennomføres en anbudskonkurranse for bygging og drift av nye moderne energieffektive båter.

Trøndelag i spissen for framtidas hurtigbåter

Arbeidet gjøres i forbindelse med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024. Hurtigbåtene sørger i dag for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag. Trøndelag ønsker mer miljøvennlige løsninger, og dialogkonferanse er første skritt på veien for å søker innspill til hvordan fylkeskommunen kan bidra til å legge til rette for at regionale og nasjonale aktører kan fortsette å være best i verden innen maritim klimateknologi.

Dialogkonferansen gjennomføres i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og NHOs «Nasjonalt program for leverandørutvikling».

Seks andre fylkeskommuner stiller som observatører.

Trøndelag fylkeskommune har tre større hurtigbåtsamband som i perioden fra 2020 til 2024 skal ut på nye anbud. Disse tre sambandene er Trondheim – Brekstad – Sandstad – Kristiansund [TK], Trondheim – Vanvikan [TV] og Namsos – Rørvik – Leka [NR].

KRONIKK: Klima- og teknologirevolusjon i Trondheimsfjorden (Tore O. Sandvik)

Minst 50 prosent redusjon i utslipp

De fem hurtigbåtene som i dag er i drift i Trøndelag står for rundt en tredel av det totale utslippet fra samferdselssektoren i Trøndelag fylkeskommune. Ambisjonen er at det nye anbudet skal bidra til å redusere utslippene fra hurtigbåter med minst 50 prosent.

— Vi kan ikke si hvilken teknologi eller energi som skal brukes. Det må leverandørene fortelle oss, sier Solem. – Det er derfor vi inviterer til dialog med leverandørene.

Hydrogen er pekt på som et alternativ. Statoil har et hydrogenprosjekt på Tjeldbergodden. Det kan også utvikles hydrogen fra vindmøllene som nå bygges ut rundet i Trøndelag. Det kan skape grunnlaget for ny industri i Trøndelag. Ikke bare å bygge båter, men også produsere energien. Dessuten er batteriteknologien i stadig utvikling.

– Løsningen er uansett hurtigbåter som går på noe annet en diesel. Vi skal ha båter som verden ikke har sett før, sa Solem til forsamlingen som var møtt fram på Scandic Hell.

Vi må finne svaret

– Klimautfordringene er av vår generasjons fundamentale utfordringer, sa Sveinung Oftedal fra Klima og Miljødirektoratet. – Vi må finne svaret. Passasjertrafikk står for en stor del av utslippene innen innenriks skipsfart. Vi kan gjøre tiltak på utforming av skipene, men det tiltaket som virkelig monner er å gå over til mer miljøvennlig drivstoff.
Staten skal bidra til at også fylkeskommunale ferger og hurtigbåter går over på mest mulig miljøvennlig drivstoff. Over hele landet er det mange fergekontrakter som skal fornyes.

Totalt er det snakk om ca 75 fergesamband og 100 hurtigbåtsamband. Disse skal over på null- og lavutslippsteknologi.

– Det som skjer på ferge og hurtigbåtsiden er viktig for det som skjer i øvrig skipsfart, påpekte Oftedal. Han er helt overbevist om at det som skjer i dag er starten på noe større. Man må alltid tenke på når man vurderer kostnadene ved å gjøre noe, hva er kostnaden ved ikke å gjøre noe, avsluttet Oftedal.

Hilde Sætertrø er prosjektleder for NHO`s Nasjonalt program for leverandørutvikling. Hun framhever at innovative anskaffelser handler om at det offentlige etterspør framtidsrettede løsninger for å identifisere nye og bedre løsninger og skape en mer moderne og økonomisk bærekraftig offentlig sektor. En forutsetning for å utvikle nye løsninger er en god dialog med leverandørene.

vegsm
Sist oppdatert: 30.05.2017 15:16:49