Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - Høring av ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Fylkesmannen i Oppland har sendt på høring en ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark på samtidig høring med verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt, til alle som er berørt av verneforskriften for eksisterende nasjonalpark og/eller kan ha interesse i saken.

 

Høringsfristen er 24. april 2017. 

Høringsinstansene skal ta stilling til selve forslaget om ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og om konsekvensene av forslaget er tilstrekkelig belyst i dette høringsbrevet. 

Høringsuttalelser skal sendes med e-post til Fylkesmannens elektroniske postmottak , eller med brevpost til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer. 

Høringsbrevet med vedlegg er lagt ut på nettsiden www.fylkesmannen.no/hjerkinn . Her finnes det også mer informasjon om verneplanprosessen for tidligere Hjerkinn skytefelt.

Kontakt: Tomas Lillehagen
Rådgiver - fisk, vilt og verneområder
Regional utvikling, Areal og miljø

 

 

karli
Sist oppdatert: 29.03.2017 13:32:39