Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Arkivtjenesten

Arbeidsområde:
Sentralarkiv for fylkeskommunen.
Sentralt fakturamottak for fylkeskommunen
Sentralt postmottak for sentraladministrasjonen.

Lokalisering:
Arkivtjenesten i STFK har tilhold i Arkivsenteret ved Dora i Trondheim.
I Arkivsenteret finner du også posttjenesten for Trondheim kommune, Statsarkivet, Interkommunalt arkiv Trøndelag og Universitetsbiblioteket. Til sammen utgjør disse institusjonene et av landets sterkeste fagmiljøer innen arkivering.

Oppgaver:
Arkivtjenesten mottar dagens post, sorterer, registrerer og skanner til digitalt sak- og arkivsystem.
Vi mottar, registrerer og arkiverer e-post i sentralt elektronisk postmottak.
Arkivtjenesten skanner inngående fakturaer for alle enhetene i fylkeskommunen.
Arkivtjenesten driver en utstrakt brukerstøtte for både saksbehandlere og arkivarer ute i skolene.
Vi har kontrolloppgaver i forhold til offentlighet, og betjener spørsmål fra publikum om innsyn i dokumenter.

Samarbeid og utvikling:
Arkivtjenesten i STFK har vært en pådriver for utvikling av automatiske prosesser i saksbehandlingen, som skal forenkle og effektivisere hverdagen for saksbehandleren.
Vi har deltatt i flere regionale og nasjonale utviklingsprosjekter.

 

Fylkeskommunens arkivplan:

Her finner du STFKs arkivplan gjeldende fra 3.7.2015

 

Ansattliste

hanfu
Sist oppdatert: 26.08.2015 09:16:55