Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Arkivtjenesten

Arbeidsområde:
Sentralarkiv for fylkeskommunen.
Sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og Guri Kunna videregående skole.

Lokalisering:
Arkivtjenesten i STFK har tilhold i Arkivsenteret ved Dora i Trondheim.
I Arkivsenteret finner du også posttjenesten for Trondheim kommune, Statsarkivet, Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA), Universitetsbiblioteket og Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS). Til sammen utgjør disse institusjonene et av landets sterkeste fagmiljøer innen arkivering.

Oppgaver:
Arkivtjenesten mottar dagens post, sorterer, registrerer og skanner til digitalt sak- og arkivsystem.
Vi mottar, registrerer og arkiverer e-post i sentralt elektronisk postmottak.
Arkivtjenesten driver en utstrakt brukerstøtte for både saksbehandlere og arkivarer ute i skolene.
Vi har kontrolloppgaver i forhold til offentlighet, og betjener spørsmål fra publikum om innsyn i dokumenter.

Samarbeid og utvikling:
Arkivtjenesten i STFK har vært en pådriver for utvikling av automatiske prosesser i saksbehandlingen, som skal forenkle og effektivisere hverdagen for saksbehandleren.
Vi deltar i flere regionale og nasjonale utviklingsprosjekter.

 

Fylkeskommunens arkivplan:

Her finner du STFK sin arkivplan gjeldende fra 3.7.2015

 

Ansattliste

hanfu
Sist oppdatert: 13.12.2016 22:38:28