Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny


Ansatte Bygge- og eiendomstjenesten (50 medlemmer)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅNavnTittelTelefonMobilEnhetE-post
Alstad, Trine Fagarbeider 72 81 37 54 909 10 548 Bygge- og
eiendomstjenesten
Andersen, Harald Erling Fagarbeider 72 81 37 73 924 06 140 Bygge- og
eiendomstjenesten
Bakke Kristiansen, Esben Eiendomsforvalter 72 81 20 96 915 86 050 Bygge- og
eiendomstjenesten
Bakken, Lillian Bye Renholder 72 81 46 28 Bygge- og
eiendomstjenesten
Borgersen, Stein Brukerkoordinator 72 81 49 37 908 50 456 Bygge- og
eiendomstjenesten
Ervik, Maj-Britt Sletvold Økonomisk rådgiver 72 81 44 91 957 35 655 Bygge- og
eiendomstjenesten
Flovik, Anne-Karin Økonomirådgiver 72 81 19 43 938 04 586 Bygge- og
eiendomstjenesten
Gissinger, Håkon Kvåle Bygge- og
eiendomstjenesten
Græsdal, Charles Diverse 92 60 61 31 926 06 131 Bygge- og
eiendomstjenesten
Gulbrandsen, Thomas Malermester 72 81 41 05 916 56 551 Bygge- og
eiendomstjenesten
Halse, Helge Ansvarlig, KS og IKT 72 81 43 69 926 85 580 Bygge- og
eiendomstjenesten
Halsli, Rodica Prosjektleder 72 81 45 05 976 91 280 Bygge- og
eiendomstjenesten
Hansen, Edgar Magne Eiendomsforvalter 72 81 39 73 979 88 094 Bygge- og
eiendomstjenesten
Hansen, Robert A Husby Fagarbeider 72 81 48 05 976 56 189 Bygge- og
eiendomstjenesten
Helgesen, Lone-Lise Rådgiver 90 10 60 82 901 06 082 Bygge- og
eiendomstjenesten
Herje, Kristian Eiendomsforvalter 72 81 29 41 988 37 942 Bygge- og
eiendomstjenesten
Hoksnes, Fride Løvik Renholder 72 81 41 03 975 07 349 Bygge- og
eiendomstjenesten
Holberg, Atle Bygge- og
eiendomstjenesten
Holm, Vibeke Fagarbeider 72 81 47 99 952 62 340 Bygge- og
eiendomstjenesten
Hoseth, Rune Olav Fagarbeider drift 72 81 28 95 905 43 846 Bygge- og
eiendomstjenesten
Ivanov, Ivan Nedyalkov Fagarbeider drift 72 81 24 19 939 57 799 Bygge- og
eiendomstjenesten
Johnsen, Per Erik Fagarbeider 72 81 27 44 994 70 171 Bygge- og
eiendomstjenesten
Kristiansen, Åge Rådgiver 90 04 92 88 900 49 288 Bygge- og
eiendomstjenesten
Kulen, Vidar Fagarbeider drift 72 81 17 33 932 10 225 Bygge- og
eiendomstjenesten
Kvernmo, Per Olav Fagarbeider drift 45 91 50 46 459 15 046 Bygge- og
eiendomstjenesten
Kvithammer, Sverre Driftsleder 72 81 48 82 901 19 870 Bygge- og
eiendomstjenesten
Lehn, Therese Konsulent 72 81 19 46 928 44 093 Bygge- og
eiendomstjenesten
Leraan, Torstein Ingeniør 72 81 14 18 924 63 484 Bygge- og
eiendomstjenesten
Mjønes, Torger Prosjektleder/ Forvalter 72 81 14 45 922 57 922 Bygge- og
eiendomstjenesten
Morset, Dag Vedlikeholdssjef 72 81 40 12 952 33 122 Bygge- og
eiendomstjenesten
Nesvold, Anita Fagarbeider 72 81 32 33 454 47 698 Bygge- og
eiendomstjenesten
Nilssen, Eli Mary Fagarbeider 72 81 45 28 404 61 554 Bygge- og
eiendomstjenesten
Nordahl, Roger Prosjektsjef/ Seniorrådgiver 72 81 32 07 948 57 400 Bygge- og
eiendomstjenesten
Nordtvedt, Berit Renholder 72 81 31 99 986 00 051 Bygge- og
eiendomstjenesten
Rønning, Olav Fagarbeider 72 81 34 16 913 19 772 Bygge- og
eiendomstjenesten
Råberg, Knut Sigurd Winsnes Prosjektleder 95 28 94 33 952 89 433 Bygge- og
eiendomstjenesten
Sandvik, Olav Sigurd 40 00 44 47 400 04 447 Bygge- og
eiendomstjenesten
Schnitler, Torberg Brukerkoordinator 72 81 38 84 959 91 883 Bygge- og
eiendomstjenesten
Sesseng, Svein-Olav Ingeniør 72 81 29 21 982 21 390 Bygge- og
eiendomstjenesten
Sinkaberg, Trine Brukerkoordinator 72 81 39 08 930 27 781 Bygge- og
eiendomstjenesten
Sjøhagen, Anne-Lise Konsulent 72 81 10 24 408 71 398 Bygge- og
eiendomstjenesten
Solberg, Kari Hove Brukerkoordinator 72 81 48 03 994 57 848 Bygge- og
eiendomstjenesten
Sollien, Marit Prosjektleder/ Fagleder 72 81 20 06 414 54 605 Bygge- og
eiendomstjenesten
Staverløkk, Åshild Eiendomsforvalter 72 81 29 95 480 68 356 Bygge- og
eiendomstjenesten
Søderlund, Erling Driftsleder 72 81 27 35 405 51 928 Bygge- og
eiendomstjenesten
Venås, Rune Bygge- og eiendomssjef 72 81 14 73 907 83 473 Bygge- og
eiendomstjenesten
Wilhelmsen, Egil Prosjektleder / forvalter 72 81 41 63 900 57 929 Bygge- og
eiendomstjenesten
Aagesen, Arild Prosjektleder 72 81 20 04 480 18 167 Bygge- og
eiendomstjenesten
Aasen, Per Martin Eiendomsforvalter 93 43 10 70 934 31 070 Bygge- og
eiendomstjenesten
Raanes, Bjørn-Arve Rådgiver 48 44 37 84 Samferdselsa-
vdelingen