Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Enhet for regional utvikling

Enheten er organisert i team som omfatter næringutvikling, regional planlegging og ressursforvaltning, energi og infrastruktur, kulturminner, idrett, lokalsamfunn og areal og kulturformidling. Enhet for regional utvikling ønsker som navnet sier å være en pådriver i den regionale utviklingen i Trøndelag gjennom nettverksbygging og forvaltning av midler til drift og investeringer innen ulike samfunnssektorer. Mye av virksomheten er organisert gjennom programmer, prosjekter og tiltaksarbeid. Enheten er ansvarlig for den overordnete fylkesplanleggingen og gjennomføringen av samhandlingsprogrammet.

Viktige brukere av enhetens tjenester er kommuner, organisasjoner, FOU-miljøer, enkeltpersoner og i enkelte tilfelle også bedrifter. Viktige samarbeidspartnere er eksempelvis Innovasjon Norge, fylkesmuseene og øvrige kulturinstitusjoner, næringslivets organisasjoner, NTNU/SINTEF/HIST, Fylkesmannen, Kommunenes Sentralforbund og som nevnt kommunene i fylket.

Enhet for regional utvikling ble etablert i 2003. Bredden i kompetanse er stor.

Ansatte Regional utvikling (hele enheten)

Ansatte Regut Næring og innovasjon 

Ansatte Regut Kultur 

Ansatte Regut Areal 

Ansatte Regut Admin 

karli
Sist oppdatert: 10.04.2013 16:52:01