Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny


Fylkesordførerens kontor (3 medlemmer)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fylkesordførerens kontor er et koblingspunkt mellom politisk og administrativ toppledelse og mellom interne og eksterne aktører.Faggruppen har blant annet ansvar for å bidra til effektiv drift av det politiske systemet, koordinere møter med interne og eksterne parter og lobbyvirksomhet mot stortinget og regjering. Faggruppen leder prosesser i initialfasen/ utredningsfasen av nye initiativ. Og bidrar videre til å framskaffe og tolke relevant informasjon for derigjennom gi råd om det politiske handlingsrommet i forkant av politiske vedtak.

Fylkesordførerens kontor jobber tett opp mot Fylkesordfører, Fylkesvaraordfører, Fylkesutvalg og mot Komiteledere. De skal bidra til gode arbeidsvilkår for Fylkeskommunens politiske ledelse, forberede og skrive innlegg for politisk ledelse og fremskaffe informasjon politisk ledelse etterspør.

Fylkesordførerens kontor skal bidra til at politisk ledelse og rådmannsgruppen fungerer godt sammen og hver for seg, og at fylkeskommunen tar lederrollen som utvikler av regionen.


Avdelingen er administrativt underlagt fylkesrådmann, men disponeres først og fremst av politisk ledelse. Enheten består 3 rådgivere.NavnTittelTelefonMobilEnhetE-post
Bårdsen, Mari Greta Rådgiver 72 81 47 26 979 61 633 Fylkesordfør-
erens kontor
Landsem, Lovise Konstanse Rådgiver 72 81 42 38 918 97 920 Fylkesordfør-
erens kontor
Thuseth, Terje Leder Fylkesordførerens kontor 72 81 34 88 Fylkesordfør-
erens kontor