Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fagenhet for videregående opplæring (FVO)

Enheten er fylkesrådmannens fagenhet i arbeidet med videregående opplæring i skoler og bedrifter i Sør-Trøndelag. Enheten har også ansvar for grunnskoleopplæring til elever bosatt i barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner.

FVO utarbeider saker til politisk behandling på vegne av Fylkesrådmannen. 

Ledelse
FVO er direkte underlagt fylkesrådmannen v/fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesdirektør for opplæring

Inger Johanne Christensen

Kvalitet og utvikling

Fagopplæring i skole og bedrift

Spes.ped/OT/PPT

Økonomi/

administrasjon

Inntak/dokumentasjon/karriere

Fagsjef Anne Elisabeth Djupvik

Fagsjef Herdis Floan

Fagsjef Bjarne Kristian Lervang

Fagsjef Torhild Aagaard

Fagsjef Randi Nordgaard Hermstad

 • Stedfortreder m/tilknyttede oppgaver
 • Kvalitet, oppfølging og dialog
 • Læringsmiljø og elevdemokrati
 • IKT
 • Nettskolen
 • Visma Flyt Skole
 • Kompetanse
 • Realfag
 • Sør-samisk
 • Statistikk
 • Oppgaver tilknyttet UH sektoren
  • Universitetsskole/forskning
  • Ett Trøndelag

 

 

 • Driftsoppgaver fagopplæring
 • Yrkesfagløftet
 • Kommunedialogen
 • Formidling av lærlinger og lærekandidater
 • Yrkesopplærings-nemnda
 • Nettverk (SOST, NTNU mv.)
 • Kvalitetsoppfølging av yrkesfag i skole og opplæring i bedrift
 • Fagskole
 • Internasjonalisering
 • Oppfølgingstjenesten og forebyggende instanser
 • Barnevern
 • Spesialundervisning
 • Grunnkompetanse
 • Sosiale og medisinske institusjoner
 • PPT
 • Økonomi
 • Administrasjon
 • Personal
 • Voksenopplæring
 • Tilbudsutvikling
 

 

 • Inntak
 • Overganger
 • Eksamen
 • Vurdering og dokumentasjon
 • Karriere
 • Karrieresenteret
 • Minoritetsspråklige

 

 

Personalansvar – Fagenhet for videregående opplæring

 

Fylkesdirektør for opplæring

Inger Johanne Christensen

Kvalitet og utvikling

Fagopplæring i skole og bedrift

Spes.ped/OT/PPT

Økonomi/

administrasjon

Inntak/dokumentasjon/karriere

Fagsjef Anne Elisabeth Djupvik

Fagsjef Herdis Floan

Fagsjef Bjarne Kristian Lervang

Fagsjef Torhild Aagaard

Fagsjef Randi Nordgaard Hermstad

Moen, Tarjei Joar

 

Hagen, Kjell Erling

 

Moan, Anita

 

Neumann-Larsen, Eivind

Ruud, Siv-Heidi

 

Pütz, Martin


 

Rudi, Inga Berntsen

 

Bakeng, André

Dyrvik, Vibeke


Heggeriset, Marit

Sundli, Jannicke Aas

Ingebrigtsen, Hilde I

Laukholm, Irene

Lehn, Anders

Skjetne, Toril Boldermo

Strugstad, Ingunn

Wikdahl, Hallgeir

Åsbø, Inger Jorunn

Ertzgaard, Ståle

Grini, Bodil

Vidal, Marcelo

 

Bakken, Brit

Berge, Kristine Fjøsne Dahlen, Anita Brendskag Duesten, Mari

Ekker, Tale Tennfjord

Forseth, Bente Ursin

Hansen, Benthe

Hattrem, Per

Hindseth, Inger Marit

Hoøen, Nina Beate

Johns, Turid

Kant, Anne-Grethe

Keiseraas, Elisabet Mæle

Kløften, Kari

Løvseth, Unni

Meland, Christina

Okstad, Grethe

Olsen, Lisa Bruteig

Overvik, Hilde Kathrine

Pedersen, Anne Bergheim

Simonsen, Inge-Ernald

Skilleås, Hanne

Skjønberg, Ann Elisabeth G

Sneisen, Catrine Helle

Sæther, Knut

Ytterhus, Arne

Rokkones, Andreas

Pettersen, Evy

Simonsen, Marie Nerhoel

Zemaityte, Karina

Evjenth, John

Rygh, Kolbjørn

Nyborg, Marianne Skog

Winther, Merete Lillemo

Danielsen, Signy


Djuv, Hilde

Thomassen, Gunvor

Hamran, Merete


Kilaas, Inger Synnøve

Skjåkødegård, Kari Lillian

Skoglund, Lotte


Solbakken, Jon


Gulla, Linda

Wikstrøm, Unni

 

Hammer, Hilde Aasbø

Rudi Bråten, Hilde

Nordheim, Sissel Gellein

 

Svarva, Randi Kristin

Johnsen, Mette Mari Wold

Skjei, EliSiv

 


 

 

 

vi har lærling

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 19.09.2016 14:54:08