Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fagenhet for videregående opplæring (FVO)

Enheten er fylkesrådmannens fagenhet i arbeidet med videregående opplæring i skoler og bedrifter i Sør-Trøndelag. Enheten har også ansvar for grunnskoleopplæring til elever bosatt i barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner.

FVO utarbeider saker til politisk behandling på vegne av Fylkesrådmannen. 

Ledelse
FVO er direkte underlagt fylkesrådmannen v/fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen. 

Organisering og ansvarsområder

FVO har 4 fagsjefer med ansvar for 6 faggrupper. 

Fagområdene beskrives nærmere under hver enkelt faggruppe.

vi har lærling

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 14.12.2015 12:14:58